Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
Hör före detta socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) om hur hon i dag ser på sitt mål om sänkt sjukpenningtal. Foto: SVT

Ministern om egna målet om sänkt sjukpenningtal: ”Absolut inte nöjd”

Publicerad
Uppdrag granskning ·

Annika Strandhäll (S) var den minister som lanserade målet att det så kallade sjukpenningtalet i Sverige skulle sänkas till i snitt nio dagar per person och år. Sedan dess har tiotusentals sjukskrivna svenskar förlorat sin sjukpenning. I dag säger Strandhäll hon inte är nöjd med konsekvenserna.

Hösten 2015 ger dåvarande socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) ett uppdrag till Försäkringskassan. I regleringsbrevet för 2016 står det:

”Försäkringskassan ska även verka för att sjukpenningtalet i december 2020 inte överstiger 9,0 dagar”.

Prognosen är sedan innan att sjukpenningtalet ska öka från 10,3 dagar per person och år – upp till 13 dagar fram till 2020. När målet 9,0 lanseras står tiotals miljarder kronor i skattepengar på spel.

Under åren som följer ökar avslagen kraftigt och tiotusentals svenskar förlorar sin sjukpenning, trots läkarintyg på att de är sjuka. Lagstiftningen för hur rätten till sjukpenning ska bedömas ändras inte.

Strandhäll: ”Uppdrag på fem års sikt”

När Uppdrag granskning pratar med anställda inom Försäkringskassan säger de att de gör det som regeringen och dåvarande socialförsäkringsminister Annika Strandhäll ville – att sjukpenningtalet skulle sänkas.

Annika Strandhäll håller inte med.

– Det är ju en tolkning som möjligtvis anställda gör på Försäkringskassan som inte stämmer, säger hon.

Du menar alltså på fullt allvar att du var helt oförberedd på att avslag och indrag av sjukpenning skulle ta fart?

– Vi lade ett uppdrag på fem års sikt, att vi skulle ha en sjukfrånvaro som samhällsmål som låg på 9 istället för 10 som det var 2015, när vi satte det här målet. Det skulle ju nås, vilket man också kan läsa sig till i det åtgärdsprogram som vi lade. Det är bara att läsa innantill, för det är ju det som var uppdraget till kassan.

”Behövs lagstiftningsändringar”

I maj 2019 slopades målet om 9,0 – men avslagen har fortsatt att öka. 

Under Annika Strandhälls tid som minister, 2014–2019, tillsatte regeringen en utredning som har lett till en lagändring i sjukförsäkringen. Det ska nu bli lättare att behålla sin sjukpenning i upp till ett år.  

Så här i efterhand, är du självkritisk när det gäller det här målet 9,0 som du lanserade 2015?

– Jag är absolut inte nöjd med hur det blev. Det är ju också orsaken till att vi till slut valde att ta bort det men också att vi såg att det inte räckte med att ta bort det här målet. Vi har ju sett nu efter att målet är borttaget att avslagen har fortsatt att öka och det gör ju att det behövs lagstiftningsförändringar för att få en annan tillämpning av lagen, säger Annika Strandhäll.

Annika Strandhäll är fortfarande riksdagsledamot för Socialdemokraterna. I dag är Ardalan Shekarabi (S) ansvarig socialförsäkringsminister.

Försäkringskassan

Pinnat inlägg

Har du varit sjuk och behövt sjukpenning - eller kanske jobbat som handläggare på Försäkringskassan? Här kan du som vill berätta om din erfarenhet av det svenska trygghetssystemet.

Några regler för flödet:

• Tänk på att det du skriver om din situation kan komma att publiceras här på SVT. Anonymisera gärna dig själv genom att inte använda för- och efternamn, om du vill skriva om känsliga saker.

• Namnge inte handläggare, plats eller kontor. Vi kan inte kontrollera alla uppgifter om något specifikt kontor pekas ut och kommer därför inte att publicera sådana inlägg.

• Håll god ton. Inlägg som bryter mot SVT:s kommenteringsregler kommer inte att publiceras. Mer om vad som gäller går att läsa här.

• Vi publicerar ett urval av inlägg, det innebär att allt som skrivs inte kommer att synas utåt på sidan. Vill du istället tipsa oss om något vi borde granska - eller komma i kontakt med oss direkt? Det kan du göra genom vårt tipsformulär som finns här.

Mår du dåligt eller behöver någon att prata med? Vid en akut situation, ring alltid 112. Mer om hur man söker vård och hjälp kan du läsa om här.

/ Uppdrag granskning-redaktionen

Pinnat inlägg

Hej! Ni är väldigt många som skriver - både ni som har erfarenhet av Försäkringskassan som sjuka, som läkare och i egenskap av handläggare. Även om vi inte svarar i det här flödet så läser vi alla era inlägg.

Vi vill gärna komma i kontakt med er som kan tänka er att berätta lite närmare om er historia med Försäkringskassan, från båda sidor. Om du är en av dem får du gärna mejla mig på henrik.bergsten@svt.se.

Och vill du istället diskutera serien med oss som gjort den så finns vi i Uppdrag gransknings sociala medier. Tack!

Anonym • Jag har arbetat som försäkringsutredare i flera år och känner inte alls igen mig i bilden av att avslag skulle premieras. Det har aldrig ens tagits upp i samtalen med de chefer jag haft genom åren. Det jobbas däremot hårt med att besluten ska vara rättsäkra utifrån hur lagstiftaren (dvs politikerna) har avsett att lagen ska tillämpas.
Jag upplever dock att det finns en stor oförståelse kring försäkringen, där det finns en förväntan att det ska vara ett generellt sjukbidrag och inte en försäkring som täcker arbetsoförmåga. Därmed inte sagt att myndigheten inte kan göra fel. Andelen ärenden som ändras i högre instanser ger dock en fingervisning kring hur rätt eller fel myndigheten ligger.
Men vården behöver också granskas. Varför är det bara samma handfull VC-läkare vars patienter aldrig blir friska trots avsaknad av konkreta symtom? Vad gör en passiv sjukskrivning och isolering med en person som själv saknar motivation att ta sig tillbaka till arbetslivet? Vad gör man åt de vårdcentraler där läkare uppgett för kollegor att de får direktiv uppifrån att sjukskriva alla som ber om det oavsett om det saknas medicinska skäl, för att inte vårdcentralen ska tappa kunder?

Britt-Marie • Hej. Jag var sjuk och hade 38 graders feber eller mer i 18 månader. Samt svår hosta. Ingen diagnos kunde fastställas. Efter sex månader ansåg f-kassan att jag skulle söka nytt jobb om jag inte kunde arbeta min dåvarande arbetsplats. (Jobbade på en konsultfirma. ) Jag frågade vilket jobba de ansåg att jag kunde ta med daglig feber. ”Vi ser det inte på det sättet” var deras svar. Nu hade jag en bra arbetsgivare så vi löste det på ett bra sätt både för dem och mig. Men deras resonemang var ju mycket märkligt.

Anonym • Jag har jobbat som handläggare av sjukpenning. Min erfarenhet är att det finns många enormt engagerade och drivna handläggare som verkligen vill det bästa för individen. Men även handläggare som har, i mina ögon, helt orimliga bilder av vad som är normalt förekommande arbeten. Har på allvar haft diskussioner med en kollega som tyckte att en person kunde ta ett normalt förekommande arbete eftersom hen kunde kratta gångarna på en kyrkogård. Kollegan kunde inte acceptera att det faktiskt inte är ett normalt förekommande arbete eftersom de som gör det är kyrkogårdsvaktmästare och även gräver gravar, vårdar gravar, ställer i ordning för begravningar osv.

Tyvärr har inga av handläggarna heller rimliga förutsättningar för att göra ett bra arbete. Eller hade i alla fall inte för två år sedan när jag valde att sluta. Jag fick ett annat jobb, tack o lov. I samma veva hade jag en kollega som sa upp sig utan att ha fått nytt jobb för "om jag är kvar här går jag sönder".

R • Min erfarenhet är att FK är som ett lotteri, antingen har du tur med att bli tilldelad en bra handläggare eller så har du inte det.
När jag blev sjukskriven efter att min dotter dog i samband hennes förlossning fick jag ett otroligt dåligt bemötande av en handläggare på FK som krävde komplettering efter komplettering från läkare som skulle intyga att jag inte klarade av att arbeta. När jag pratade med handläggaren i telefon och förklarade situationen fick denne handläggare mig att må ännu sämre genom dennes bemötande.
Min man som även var sjukskriven fick ett oroligt bra bemötande av FK och där var det inga problem alls med hans handlingar som var skriven av samma läkare. Detta trots att jag blivit akut opererad och dessutom behövde ytterligare en operation.
Tyvärr bidrar inte FK alltid med att underlätta vardagen för de människor som verkligen behöver hjälp och stöd.

Lysistrate • Som chef har jag i ett flertal tillfällen haft kontakt med FK då jag har haft medarbetare som varit sjukskrivna och vi har tittat på möjligheterna för arbetsplatsanpassningar vid återgång till arbete och arbetsträning. Jag har uppfattat handläggare som engagerade och mycket lyhörda både gentemot arbetsgivaren och den sjukskrivna och vi har haft bra dialoger och hittat lösningar. Om jag någon gång blir sjukskriven hoppas jag att jag får en av dessa handläggare!

Fick inte vara sjuk • Blev sjukskriven från föräldraledighet för akut diskbråck. Låg på rygg i soffan i 6 veckor och tog morfin för att klara av att gå på toaletten. Handläggaren "hade också haft diskbråck och klarade utmärkt av att ta hand om barn då". Fick avslag på sjukpenningen och ombedd att ta ut föräldrapenning istället. Blev nekad föräldrapenning med motiveringen att jag var för sjuk för att ta hand om barn... Fick gå utan inkomst i 3 månader och nollad SGI. Jag hade tur och blev frisk så småningom så jag kunde börja jobba och återställa min SGI. Förvaltningsrätt och Kammarrätt vägrar pröva ärendet.

Svea • Jag arbetar inom sjukförsäkringen på FK sedan 30 år. En avgörande skillnad inträffade efter 2015. 9.0 kom. Sänka sjuktalet var ordern. Ny G D gjorde väl rätt då hon gjorde som politiken sa. Vi skulle bli försäkringsmässiga! Bort med rehabilitering, det ger för
långsamt resultat. Vi skulle inte längre träffa våra sjukskrivna eller inte vara med på avstämningsmöte med vården. GD verkade bara lyssna på vad FK:s jurister sa. FK anställde inte socionomer eller liknande. Vi skulle inte arbeta med människor. Vi skulle bli försäkringsmässiga hette det. Därmed kom den hårda juridiska tolkningen av läkarintygen, det skulle finnas en sammanhängande logisk kedja av diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsningar utan egentligt lagstöd för ny tolkning.. Läkare som inte kunde skriva så bra o som inte fattade vad vi ville ha för underlag. De som drabbades var våra sjukskrivna. Helhetssyn, lyssna på sjukskrivna var inte längre aktuellt. Därutöver är de flesta handläggarna idag rätt nyanställda och stöpta i samma form i en hårt styrd organisation. Nu börjar det vända igen. Nu kommer signalen om helhetsbedömning igen men det tar nog tid att vända detta.
Jag hoppas att UG även kommer att fokusera på systemet, politiken o NPM som är grundbulten.

Elin • Hej! Jag har en kronisk sjukdom som engagerar rörelseapparaten.. jag har haft otaliga duster med f-kassan. Alla överklang jag gjort förbises alltid, min läkare har skrivit ett flertal intyg om min arbetsförmåga. Nu är jag utförsäkrad igen. Anmälde mig till arbetsförmedlingen för att skydda min SGI. Jag arbetar 75% så jag skrev in mig på 25% på arbetsförmedlingen, som de sa att jag skulle. Nu menar försäkringskassan att jag måste stå anmäld som 100% arbetssökande annars skyddas ej SGI. Försäkringskassan menar dessutom att trots mina besvär ska jag klara av att arbeta med ett arbete som inte kräver full koncentration, där jag kan ta flera pauser och där jag inte behöver sitta eller gå/stå längre stunder. Dessutom säger de att detta arbete är vanligt förekommande på arbetsmarknaden.... jag undrar vart detta jobb nu finns..? Det är inte bara detta som är fel i sjukförsäkringen.. ju mer man är sjuk, ju sämre ersättning får man...därför att sjukperioderna slås ihop, och dagarna ”tar slut” vare sig om man är sjuk med förkylning, benbrott , cancer eller nedstämdhet...//Totalt nedslagen i skorna

• Förra året bad Uppdrag granskning publiken berätta vad de helst ville se en granskning av. Svaret var tydligt: Försäkringskassan.

• Granskningen visar att tiotusentals svenskar med läkarintyg på att de är sjuka har förlorat sin sjukpenning sedan det nya målet om sänkt sjukpenningtal i Sverige lanserades.

• Var du bor och vilken handläggare du har påverkar risken att förlora din sjukpenning – trots att Försäkringskassan säger att det inte ska vara så. Här kan du se hur vanligt det är att få avslag där du bor.

• Före detta socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) är inte nöjd med konsekvenserna som blev av hennes mål om sänkt sjukpenningtal i Sverige.

• Se hela serien “FÖRSÄKRINGSKASSAN” redan nu på SVT Play.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer

UG: Försäkringskassan

Mer i ämnet
Mer Granskning
Mer Nyheter