Efter att Ann-Marie Begler (till vänster) sparkades från sin tjänst som generaldirektör protesterar nu chefer inom myndigheten mot regeringens beslut i ett öppet brev till socialminister Annika Strandhäll (S). Foto: TT

Högt uppsatta chefer på Försäkringskassan i protest mot regeringen

Uppdaterad
Publicerad

Högt uppsatta chefer inom Försäkringskassan protesterar mot regeringens beslut att sparka Ann-Marie Begler. I ett gemensamt brev till socialminister Annika Strandhäll (S) kräver de att generaldirektören återinsätts.

I förra veckan kom regeringens beslut att omplacera Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler efter den senaste tidens tumult inom myndigheten. Ett beslut som möttes av kritik både internt på Försäkringskassan samt av politiker.

Nu går bland annat tidigare chefer för Försäkringskassan, samt sju personer från myndighetens ledningsgrupp, ut i ett brev och kräver att Begler återinsätts. Brevet riktas till Annika Strandhäll (S), socialminister och lämnades in till regeringen under fredagen.

Bland underskrifterna finns namn som Marie Axelsson och Ulrika Havossar, båda försäkringsdirektör, Stig Orustfjord f.d. överdirektör, samt Eva Nordqvist rättschef på Försäkringskassan.

”Missbruk av regeringsmakten”

I brevet står det bland annat att ”det saknas grund för regeringens beslut” samt att det är en ”valtaktisk manöver”. Kritiken grundar sig i att man anser att Ann-Marie Begler hittills fullföljt det uppdrag som regeringen givit henne som myndighetschef och man hänvisar till att Strandhäll själv omtalat Begler som en ”lysande chef”.

Det står vidare att ”regeringens beslut är ett missbruk av regeringsmakten och öppnar för en ny, märklig och skadlig form av ogenomtränglig styrning av myndigheterna under regeringen”.

I en kommentar till SVT Nyheter säger Annika Strandhäll (S):

”Vi gav Försäkringskassan åtta olika uppdrag utan att få den kvittens vi behöver. Vi vill ha en annan inriktning på kassan. Målet om en låg och stabil sjukfrånvaro ligger kvar. Människor ska komma tillbaka till hälsa och arbete. Men balansen med stödet till individen och samarbetet med andra behöver bli bättre. Därför har vi valt att få ett nytt ledarskap för Försäkringskassan.”

Hela brevet i sin helhet:

Ann-Marie Begler är en erkänt kompetent och duglig ämbetsman och generaldirektör. Hon har enligt socialminister Annika Strandhäll under de gångna tre åren varit en ”lysande chef”. Detta och de övriga uttalanden som socialministern gjorde vid presskonferensen den 27 april 2018 indikerar att det saknas grund för regeringens beslut att frånta Ann-Marie Begler befattningen som myndighetschef.

Regeringens användning av utnämningsmakten för en valtaktisk manöver och som styrmedel i en situation där det är lagstiftningen som brister medför stora risker för statsförvaltningens duglighet och funktion. Det riskerar att undergräva medborgarnas förtroende för statsförvaltningens förmåga att fatta opartiska och sakliga beslut. För att läka den skada regeringens beslut orsakat vill vi att regeringen återinsätter Ann-Marie Begler som chef för Försäkringskassan.

Ann-Marie Begler tillträdde som generaldirektör för Försäkringskassan i september 2015. Det övergripande målet i regeringens regleringsbrev för myndigheten var då som nu att ”Försäkringskassans verksamhet ska vara effektiv och rättssäker samt präglas av en god service och hög tillgänglighet. Socialförsäkringen ska tillämpas korrekt och med hög kvalitet så att rätt person får rätt ersättning i tid.”

Det kvalitetsarbete myndigheten bedrivit under de senaste åren har resulterat i att färre beslut ändras i samband med omprövning och överklagande. Socialförsäkringen tillämpas alltså mer korrekt och rättssäkert än tidigare. Trots medial uppmärksamhet kring enskilda ärenden visar gjorda uppföljningar att Försäkringskassans service och bemötande utvecklats positivt under Anne-Marie Beglers ledning. Statsrådet Annika Strandhäll bekräftar också att generaldirektören har utfört sitt uppdrag väl. Myndighetens chef har alltså inte brustit i utförandet av sitt uppdrag och det grumliga skäl som anförts för att skilja henne från tjänsten är att regeringen nu ”behöver något annat inför framtiden”. Reglerna om omplacering har aldrig varit avsedda att tillämpas på detta sätt. Varför AnnMarie Begler som är en erfaren generaldirektör och ledare inte skulle klara att hantera de nya utmaningarna lika bra som hon klarat de tidigare framgår heller inte.

De nya utmaningarna som socialministern åberopat är fullgörandet av det s.k. samordningsuppdraget. Det är ett uppdrag som kräver medverkan från fler aktörer. Ann-Marie Begler har under sina år som generaldirektör för Försäkringskassan drivit på arbetet med samordningsuppdraget. Försäkringskassan har vid flera tillfällen pekat på behovet av regeländringar för att bättre kunna fullgöra det uppdraget. Vid ett par tillfällen har myndigheten lämnat konkreta förslag till regeländringar. Försäkringskassan tog för drygt ett år sedan, tillsammans med Arbetsförmedlingen, fram en rapport där myndigheterna gemensamt anger områden där deras skilda regelverk riskerar att leda till att enskilda hamnar i kläm.

Hösten 2017 lämnade Försäkringskassan regeringen förslag till lättnader i förutsättningarna för att få sjukersättning. Så sent som förra veckan konstaterade Riksrevisionen i en granskning att ingenting tyder på att Försäkringskassans rättstillämpning är för strikt i förhållande till gällande lag och instruktioner. Även Riksrevisionen konstaterade att det är reglerna om sjukersättning, dvs. lagen, som måste ändras om fler ska kunna få ersättning. Regeringen har ännu inte behandlat Försäkringskassans förslag. I stället väljer regeringen att på ett juridiskt tveksamt sätt omplacera den generaldirektör som enligt regeringens egen utsaga utfört sitt arbete väl.

Regeringen har flera verktyg till förfogande för styrning av myndigheterna. Ett handlar om utnämningar och ett annat om regelgivningen. I en situation där den ansvariga myndigheten vid flera tillfällen har påtalat behovet av regeländringar för att ge myndigheten bättre förutsättningar att utföra sitt uppdrag måste regeringen och det ansvariga statsrådet ta till sig detta i stället för att missbruka utnämningsmakten och skilja myndighetschefen från sin tjänst och omplacera denne. Regeringens agerande riskerar att leda till att dugliga, opolitiska ämbetsmän kommer att tveka inför att göra karriär i staten. Medborgarna behöver myndigheter som följer lagen, inte media och tillfälliga opinioner. Myndigheterna behöver en regeringsmakt som stödjer dem i den uppgiften.

Ansvarigt statsråd säger att hon ”tydligt lyssnat in att vi behöver se till att stödet till individen fungerar bättre”, utan att framföra någon kritik av Försäkringskassans generaldirektör som kopplar till den frågan. Det går inte, enligt vår uppfattning, att förstå regeringens agerande på annat sätt än att i regeringen ingående partier uppfattat den kritik som framförts mot Försäkringskassan som en belastning inför valet. I stället för att undersöka kritikens sakliga grund och vilka åtgärder som skulle kunna minska eller undanröja konstaterade brister väljer regeringen att skilja myndighetens generaldirektör från sin tjänst. Agerandet är ett hot mot regeringsformens delning av makten mellan regeringen och dess myndigheter. Ett hot mot myndigheternas förmåga att självständigt, opartiskt och sakligt utöva sin myndighet.

Det har hittills inte redovisats några objektivt godtagbara skäl för regeringens beslut att omplacera Ann-Marie Begler. Regeringens beslut är ett missbruk av regeringsmakten och öppnar för en ny, märklig och skadlig form av ogenomtränglig styrning av myndigheterna under regeringen. För att undvika en sådan utveckling och för att läka skadan av regeringens felaktiga beslut bör regeringen snarast återinsätta Ann-Marie Begler som generaldirektör för Försäkringskassan.

Undertecknat av:

Marie Axelsson Försäkringsdirektör, Försäkringskassan

Gabriella Bremberg Chef för avdelningen Analys och prognos, Försäkringskassan

Lina Gidlöf Internrevisionschef, Försäkringskassan

Ulrika Havossar Försäkringsdirektör, Försäkringskassan

Sture Hjalmarsson Avdelningschef, Försäkringskassan

Björn Körlof F.d. generaldirektör, Fortifikationsförvaltningen, Styrelsen för psykologiskt försvar, Pliktverket Adriana Lender F.d. generaldirektör Försäkringskassan

Eva Nordqvist Rättschef, Försäkringskassan

Mikael Odenberg F.d. generaldirektör, Affärsverket svenska kraftnät

Stig Orustfjord F.d. överdirektör, Försäkringskassan

Bodhi Pieris Senior Advisor International Affairs, Försäkringskassan

Ann-Marie Qvarfort F.d. generaldirektör, Inspektionen för Arbetslöshetsförsäkringen

Ole Settergren Analyschef, Pensionsmyndigheten

Alexandra Wallin Avdelningschef, Försäkringskassan

Helena Östman Kommunikationsdirektör, Försäkringskassan

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.