Jämställdhetsminister Lena Hallengren är en av flera s-politiker som sagt att SD vill återinföra sambeskattning. Foto: Marc Femenia/TT

Socialdemokraterna har delvis rätt om Sverigedemokraterna och sambeskattning

Uppdaterad
Publicerad

Det stämmer att Sverigedemokraterna är positiva till så kallad frivillig sambeskattning, eller vad man själva kallar frivillig inkomstdelning. Men Socialdemokraternas påstående om att SD vill återinföra sambeskattningen ger ändå inte en rättvis bild.

Påstående:SD vill vrida klockan tillbaka genom att /…/ återinföra sambeskattning ...”. (Socialdemokraternas sajt)

Socialdemokraterna har både innan och efter valet gjort flera påståenden om Sverigedemokraternas jämställdhetspolitik.

I kampanjen #minkroppmittval hävdar S bland annat att SD vill återinföra så kallad sambeskattning, vilket även påståtts av ledande socialdemokrater, som utrikesminister Margot Wallström och barn- äldre och jämställdhetsminister Lena Hallengren.

I en debattartikel i Göteborgs-Posten som de båda ministrarna står bakom skriver man bland annat:

”En av Sveriges viktigaste jämställdhetsreformer i modern tid, sambeskattning, som avskaffades 1971, ska återinföras.”

Ersattes av särbeskattning

Sambeskattning var en skattemodell som innebar att makarna i ett äktenskap beskattades gemensamt. Detta innebar att en kvinna som gav sig ut i arbetslivet fick en hög marginalskatt då hennes inkomst lades ovanpå makens.

Konsekvensen blev då att det ofta inte lönade sig särskilt mycket för familjen att kvinnan började arbeta – och många kvinnor stannade därför i hemmet och fortsatte att utföra oavlönat arbete.

Från 50-talet och framåt gjordes ett antal förändringar för att underlätta för kvinnor att ge sig ut i arbetslivet, men den stora reformen kom 1971 när särbeskattning infördes – vilket innebär att alla medborgare beskattas individuellt. Detta ledde till att det förvärvsfrekvensen bland gifta kvinnor ökade kraftigt under kommande decennier – en utveckling som även drevs på av andra reformer som föräldraförsäkringen och utbyggnaden av barnomsorgen.

”SD driver redan i dag frågan”

När SVT:s Faktakollen ber Socialdemokraternas om underlag för deras påstående om att SD vill återinföra sambeskattning hänvisar man till ett motionssvar från SD:s landsdagar 2017.

I det skriver partistyrelsen bland annat:

”Sverigedemokraterna driver redan idag frågan om så kallad frivillig sambeskattning, vilket framgår av avsnittet familjepolitik i partiets principprogram. I tidigare riksdagsmotioner har samma förslag benämnts ”frivillig inkomstdelning”, för att tydliggöra att detta inte enbart är en fråga om beskattning utan att problemställningen löses bäst genom ett bredare resonemang som spänner över såväl civilrättsliga som skattemässiga aspekter.”

Men faktum är att sambeskattning inte nämns i partiets principprogram.

Enligt Sverigedemokraternas tidigare jämställdhetspolitiska talesperson, Paula Bieler, har det helt enkelt blivit fel i motionssvaret.

– Det har aldrig stått något om förslaget i principprogrammet. Det måste ha varit något från ett tidigt utkast som lyckats slinka igenom till sluthandlingarna. Men det finns inte i principprogrammet.

Enskilda motioner om sambeskattning

Däremot finns ett antal enskilda motioner som rör frivillig sambeskattning/inkomstdelning skrivna av ledamöter inom partiet. Riksdagsledamoten Sven-Olof Sällström har varit med och skrivit samtliga.

I den första motionen från 2011 kan man utläsa att systemet som förordas handlar om att två människor som lever ihop ska ges möjlighet att slå ihop sina inkomster och sen dela dem på hälften. Något som då skulle leda till att vissa hushåll skulle få lägre skatt – speciellt om en av personerna är höginkomsttagare. 

I samma motion finns även en uträkning från Riksdagens utredningstjänst (RUT) om vad förslaget om frivillig sambeskattning skulle kosta. RUT uppskattade då att förslaget skulle kosta 11,5 miljarder kronor.

En skillnad mellan det gamla sambeskattningssystemet och SD-ledamöternas förslag gäller pensioner. Man vill att de som väljer sambeskattning/inkomstdelning ska dela på pensionsavsättningarna, för att inte den med lägre inkomst ska missgynnas och få mindre framtida pension.

I de senare motionerna kan man se att ett antal ändringar gjorts i innehållet. Exempelvis har ordet sambeskattning ersatts med inkomstdelning. Man har även ändrat sig i frågan om att förslaget enbart ska gälla äkta makar. Nu ska även sambos ges möjlighet till ”frivillig inkomstdelning”.

Motionerna har alltså lämnats in av enskilda ledamöter och inte av partiet. 2017 avslog dessutom andra SD-ledamöter en av motionerna när den behandlades i arbetsmarknadsutskottet. 

SD: Befogad kritik för att vara kvinnofälla

På Sverigedemokraternas sajt, under rubriken ”Sambeskattning”, förtydligar partiet var man står i frågan. Texten publicerades så sent som den 2 september 2018.

Där uppger partiet att man på längre sikt vill genomföra en bred översyn av skattesystemet och i den översikten utreda om det går att ”införa en form av frivillig inkomstdelning”.

Men man skriver också:

”Sambeskattningssystemet fick befogad kritik för att utgöra en kvinnofälla, eftersom det minskade de ekonomiska incitamenten för en hemmavarande maka att förvärvsarbeta. Dessutom innebar systemet att även om två makar skattade tillsammans, tillföll pensionsrätterna makarna efter individuell inkomst vilket ofta gjorde att kvinnor förfördelades.”

”Vore väldigt dyrt”

SD:s jämställdhetspolitisk talesperson Ebba Hermansson säger att SD i dag inte driver frågan om frivillig inkomstdelning ”skarpt”, alltså inte i budget eller i valmanifest.

– Vi tycker dock principiellt att möjligheten bör finnas, men vi har aldrig föreslagit något annat än att utreda hur steg i den riktningen kan tas – inte minst eftersom det vore väldigt dyrt att införa.

På frågan om Socialdemokraternas påstående om att SD vill återinföra sambeskattning stämmer, svara Ebba Hermansson:

– Delvis. Vi vill ju inte återinföra det sambeskattningssystem som vi hade fram till 1971. Det vi föreslagit i en enskild motion är ett frivilligt inkomstdelningssystem. Men det skulle inte bli likt det vi hade tidigare. Det fick berättigad kritik eftersom det ofta missgynnade den som tjänade minst och som ofta var kvinnor. Det är inget system som vi vill gå tillbaka till.

”S: Skulle innebära ett systemskifte”

Socialdemokraterna menar dock att även en frivillig inkomstdelning är problematisk ur ett jämställdhetsperspektiv.

– Med frivillig sambeskattning blir de ekonomiska incitamenten för den som är hemmavarande i ett par att gå ut på arbetsmarknaden för små. Skattesystemet bör gynna ett högt arbetskraftsdeltagande bland både kvinnor och män. Det är sund ekonomi både i hushållet och för samhället, säger Jens Petersen, pressekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren (S).

– Införande av frivillig sambeskattning skulle innebära ett systemskifte där man frångår att kvinnor och män beskattas som individer och en uppluckring av en särbeskattningsreform som vart en av de viktigaste reformerna för ökad jämställdhet och ekonomisk frihet för kvinnor. I praktiken innebär det att kvinnor missgynnas ekonomiskt att arbeta, blir mer ekonomiskt beroende av sin partner och får en försämrad ekonomisk frihet.

Sammanfattning: Det stämmer att Sverigedemokraterna anser att möjligheten till vad de kallar frivillig inkomstdelning principiellt bör finnas. Detta skulle innebära en form av sambeskattning.

Det finns inget som tyder på att Sverigedemokraterna vill återinföra systemet med obligatorisk sambeskattning, som ersattes av särbeskattning under tidigt 1970-tal. Här erkänner partiet också att det gamla systemet fick befogad kritik för att vara en kvinnofälla.

Till skillnad från det gamla systemet vill SD att det par som väljer frivillig inkomstdelning ska dela på pensionsrätterna, för att undvika att personen som tjänar mindre ska få sämre pension.    

Sverigedemokraterna driver inte frågan om frivillig inkomstdelning i budget, principprogram eller i sitt valmanifest – enligt partiet inte minst eftersom reformen skulle bli väldigt kostsam.

Socialdemokraternas påstående om att Sverigedemokraterna vill återinföra sambeskattningen ger i sin kontext inte en rättvis bild av det som påstås och då det finns fakta som delvis talar emot påståendet och som breddar bilden blir betyget delvis sant.

Har du någon fakta som kan bidra till texten eller andra påståenden från politiska makthavare som du tycker att SVT:s Faktakollen borde granska, mejla oss på faktakollen@svt.se.

Källor:

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.