arkivbild. Foto: Anders Hansson/SVT

Trafikverket igång med sommarens vägarbeten – 70-tal vägar får ny beläggning i Dalarna

Uppdaterad
Publicerad

Ett 70-tal vägar och åtta broar i Dalarna ska förbättras i sommar av Trafikverket. Arbetet startade på vissa håll redan i början av maj.

E16, E45, väg 70 och 69 hör till de större vägar i länet där vissa sträckor kommer att tas omhand under sommarmånaderna.

Framförallt ska det läggas ett nytt slitlager, som är det översta lagret på asfalterad väg. Vissa sträckor kommer att få mer omfattande underhåll.

Se hela listan i faktarutan.

Beläggningar

E16 Björbo – Dala Floda

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Värmer och fräser upp befintlig beläggning som återvinns tillsammans med ny tillsatt

asfaltsmassa. Asfaltsmassan läggs sedan ut över vägen till en jämn yta.

Längd: 10,3 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-01 – 2022-06-16

E16 Hanröleden

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett

nytt lager med asfalt.

Längd: 2,9 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-08-15 – 2022 -09-30. Nattarbete 20:00-06:00.

E45 Kättbo – Vimo

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas.

Längd: 6,9 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-08-08 – 2022-08-16

Väg 69 Jungfrurondellen – Stennäset

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett

nytt lager med asfalt.

Längd: 0,8 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-09-19- 2022-09-23. Nattarbete 20:00-06:00.

Väg 70 Yttreheden – Säter

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett

nytt lager med asfalt.

Längd: 1,2 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-09-12 – 2022-09-16. Nattarbete 20:00-06:00.

Väg 70 Leksand – Rättvik

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Värmer och fräser upp befintlig beläggning som återvinns tillsammans med ny tillsatt

asfaltsmassa. Asfaltsmassan läggs sedan ut över vägen till en jämn yta.

Längd: 18,4 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-05-18 – 2022-05-31.

Nattarbete 18:00-06:00 på sträckan korsning väg 69 – Rättvik centrum.

Väg 70 Björka – Gåsvarv

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas.

Längd: 23,4 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-08-16 – 2022-09-08.

Väg 70 Hedemora

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett

nytt lager med asfalt.

Längd: 1,8 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-09-12 – 2022-09-16. Nattarbete 20:00-06:00.

Väg 311 Dalarnas länsgräns – Sörvattnet (Jämtlands länsgräns)

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas.

Längd: 5,8 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-05-30 – 2022-07-14.

Väg 311 Väg 70 – Länsgräns Jämtland

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på vissa sträckor.

Längd: 36,8 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-05-30 – 2022-07-14.

Väg 522 Länsgräns Värmland- Fredriksberg

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Fläckvis ny beläggning och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.

Längd: 8,7 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-07 – 2022-06-10 och 2022-09-01 – 2022-09-

30.

Väg 560 Sunnansjö

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas.

Längd: 1,5 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-13 – 2022-06-14 och 2022-08-15 – 2022-08-

16.

Väg 560 Nyhammar

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas.

Längd: 1,8 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-05-02 – 2022-06-29.

Väg 564 Nyhammar – Saxhyttan

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.

Längd: 2,1 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-05-02 – 2022-06-29.

Väg 605 Saxdalen 1

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.

Längd: 2,5 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-09 – 2022-06-10 och 2022-08-17 – 2022-08-

18.

Väg 606 Saxdalen 2

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-07 – 2022-06-08 och 2022-08-22 – 2022-08-

23.

Väg 615 Harnäs

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.

Längd: 2,3 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-05-02 – 2022-06-29.

Väg 639 Gräsberg

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett

nytt lager med asfalt. På vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.

Längd: 1,3 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-05-02 – 2022-06-29.

Väg 640 Grangärde – Saxhyttan

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på, nytt stenmaterial och på vissa delar byts materialet

i vägen ut till nytt.

Längd: 4,1 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-05-02 – 2022-09-30.

Väg 641 Rönnäset – Väg 640

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på, nytt stenmaterial.

Längd: 0,6 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-05-02 – 2022-09-30.

Väg 669 Väg 66 – Morgårdshammar

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett

nytt lager med asfalt.

Längd: 2,1 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-05-02 – 2022-09-30.

Väg 719 Väg 68 – Fornby

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.

Längd: 2,8 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-27 – 2022-07-12.

Väg 831 Olsbacka – Ornäs

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas.

Längd: 0,7 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-07-04 – 2022-07-09.

Väg 833 Slaggen – Gunnarsbo

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på, nytt stenmaterial och på vissa delar byts materialet

i vägen ut till nytt.

Längd: 1,1 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-05-18 – 2022-07-13.

Väg 834 Aspeboda – Olsbacka

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på, nytt stenmaterial och på vissa delar byts materialet

i vägen ut till nytt.

Längd: 4,3 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-07 – 2022-07-15.

Väg 865 Blixbo – Karlsbyheden

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.

Längd: 4,1 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-05--02 – 2022-05-30.

Väg 881 Bengtsheden

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett

nytt lager med asfalt och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.

Längd: 2,3 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-05--02 – 2022-05-30.

Väg 892 Bjursås

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett

nytt lager med asfalt.

Längd: 2,7 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-05-02 – 2022-09-30.

Väg 893 Grycksbo centrum 1

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett

nytt lager med asfalt.

Längd: 1,1 km

Arbetsperiod:

Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-15 – 2022-06-17 och 2022-09-05– 2022-09-09

Väg 895 Bjursås alpin

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas.

Längd: 4,2 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-05-02 – 2022-09-30.

Väg 907 Vallmora

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på, nytt stenmaterial och på vissa delar byts materialet

i vägen ut till nytt.

Längd: 4,1 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-013 – 2022-07-15.

Väg 1036 Lövnäs – Väg 70

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett

nytt lager med asfalt och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.

Längd: 11,2 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-05--16 – 2022-07-06.

Vägar som ska ytbehandlas

Väg 595 Gröntuv – Gagnef pizzeria

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 1,6 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-07-11 – 2022-07-12.

Väg 595 Gagnefs station

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 0,4 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-07-11 – 2022-07-12.

Väg 702 Utsund

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 1,6 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-20 – 2022-06-22.

Väg 703 Bergshyttan – Bäsinge

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 2,2 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-20 – 2022-06-22.

Väg 734 Grådö

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 1,6 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-20 – 2022-06-22.

Väg 742 Intrånget

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 1,2 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-20 – 2022-06-22.

Väg 752 korsning väg 270 – Dala Husby

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 4,5 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-05-02 – 2022-07-12.

Väg 762 Hedemora – korsning väg 270

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 8,1 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-20 – 2022-06-22.

Väg 763 Korsning väg 762 – Dala Husby

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 4,5 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-27 – 2022-07-01.

Väg 774 Hagelsnäs – Fiskarbo

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 3 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-20 – 2022-06-22.

Väg 778 Vika – Sörbo

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Den gamla beläggningen fräses upp och nytt bärlager tillsätt. Därefter läggs nytt slitlager ut.

Längd: 1,1 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-08-15 – 2022-09-30.

Väg 780 Säter – Bispbergshyttan

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 4,6 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-27 – 2022-07-01.

Väg 784 Väg genom Hällbo

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 1,6 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-20 – 2022-06-22.

Väg 801 Strand – Rensbyn

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Den gamla beläggningen fräses upp och nytt bärlager tillsätt. Därefter läggs nytt slitlager ut.

Längd: 4,9 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-08-15 – 2022-09-30.

Väg 802 Åsen – Folkarbyn

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Den gamla beläggningen fräses upp och nytt bärlager tillsätt. Därefter läggs nytt slitlager ut.

Längd: 0,8 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-08-15 – 2022-09-30.

Väg 851 Skuggarvet – Sundborn

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 5,5 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-27 – 2022-07-01.

Väg 863 Hobborn – Lilltäkt

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 2,7 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-07-04 – 2022-07-07.

Väg 866 Kårtäckt – Toftan

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 3 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-07-04 – 2022-07-07.

Väg 875 Sundborn – Toftbyn

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 7,7 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-07-04 – 2022-07-07.

Väg 876 Toftbyn – Svärdsjö

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 7,5 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-07-04 – 2022-07-07.

Väg 877 Svartnäs – Baståsen

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Den gamla beläggningen fräses upp och nytt bärlager tillsätt. Därefter läggs nytt slitlager ut.

Längd: 1,8 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-08-15 – 2022-09-30.

Väg 885 Linghed – Enviken

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 6,2 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-07-04 – 2022-07-07.

Väg 892 Bjursås – Rog

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 6,6 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-20 – 2022-06-22.

Väg 893 Grycksbo – Lustebo

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 3,8 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-27 – 2022-07-01.

Väg 897 Korsning väg 892 – Orrholen

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 1,1 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-27 – 2022-07-01.

Väg 911 Nybo

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 1,5 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-06-27 – 2022-07-01.

Väg 938 E45 – Ryssa

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 2,5 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-07-11 – 2022-07-13.

Väg 944 Ryssa

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 1,5 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-07-11 – 2022-07-13

Väg 1001 Heden – Rot

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 24,4 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-07-11 – 2022-07-13

Väg 1022 Blyberg

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 6,7 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-07-11 – 2022-07-13

Väg 1028 Klitten

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 5,4 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-07-11 – 2022-07-13.

Väg 1045 Limedsforsen

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 1,3 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-07-11 – 2022-07-13.

Väg 1049 V Ärnäs – Torgås

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 17,3 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-07-11 – 2022-07-13.

Väg 1051 Torgås – Mornäs

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.

Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.

Längd: 19,5 km

Arbetsperiod: Arbete utförs någon gång mellan 2022-07-11 – 2022-07-13.

Broåtgärder

Väg 536, Bro över Hulån, cirka en kilometer söder om Skålö, Vansbro kommun.

Påverkan: Avstängd väg

Åtgärd: Utbyte ska göras av överbyggnad

Arbetsperiod: vecka 20-26

Väg 66, Vägport under skidväg vid Sälenstugan.

Påverkan: Stängd väg vid två kortare tillfällen

Åtgärd: Utbyte överbyggnad

Arbetsperiod: vecka 21-33

Väg 68, Bro över Dalälven, Åsbo, Avesta kommun

Påverkan: Reducerade körfält, nedsatt hastighet och bärighet för tunga fordon.

Åtgärd: Byte av höghållfasta lager, reparation av övergångskonstruktioner samt reparation av

grundavlopp.

Arbetsperiod: Pågår fram till oktober

Väg 70, Bro över Österdalälven (östra), Leksands kommun.

Påverkan: Ett körfält avstängt

Åtgärd: Reparation av övergångskonstruktion.

Arbetsperiod: vecka 37-43

Bro över Storån, Lumsheden, Falu kommun.

Påverkan: Avstängd väg, tillfällig förbifart bredvid

Åtgärd: Utbyte rörbro.

Arbetsperiod: vecka 21-26

Väg 245, Bro över Hyttsjöns utlopp, Ulriksberg Ludvika kommun.

Påverkan: Ingen påverkan.

Åtgärd: Betongsprutning med mera.

Arbetsperiod: vecka 23-27

Väg 546. Bro över Kättbosjön vid Kättbo.

Åtgärd: Förbättring av målningen på underdelen.

Arbetsperiod: Inte planerad ännu

Väg 531, Bro över Västerdalälven vid Järna.

Påverkan: Stänger vägen. Framkomlighet för gång- och cykel.

Åtgärd: Lagning sprickor med mera.

Arbetsperiod: vecka 24-28

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer