Isam Bardaqji i klassrum.Isam Bardaqji i klassrum.

Friskola har fått miljonbidrag utan att kontrolleras

Mångmiljonbelopp av skattemedel har betalats ut till Kunskapsljuset. Men ingen har kontrollerat hur resurserna använts. Beskrivningar som fd anställda ger av arbetsmiljön är mörk.