Foto: TT/Håkon Mosvold Larsen

Så planerar din kommun att bedriva förskoleverksamheten under sommaren

Publicerad

SVT Nyheter Öst har skickat ut en enkät till Östergötlands 13 kommuner om hur kommunen planerar inför förskoleverksamheten under sommaren med tanke på rådande pandemi. Se svaren nedan

Motala kommun:

Svar från Yvonne Larsen, verksamhetschef:

Kommer kommunens förskolor hålla öppet hela sommaren? Om inte vilka veckor planerar ni stänga verksamheten?

Motala erbjuder förskoleverksamhet under hela sommaren men under några veckor på ett begränsat antal förskolor. Kommunens förskolor har sedan många år sammanslagning under fyra veckor. I år är dessa veckor v.27-30, dvs under juli månad.

Skiljer sig denna sommar sig jämfört med tidigare? (Har man fler sammanslagningar, längre period stängt osv.)

Sammanslagning sker alltid under fyra veckor på förskolor spridda geografisk. Skillnaden i år är att vi erbjuder vi förskoleverksamhet på fem förskolor, förra året på fyra.

De sommaröppna förskolorna bemannas primärt med ordinarie personal för ökad trygghet och kvalitet. Sammanslagningar möjliggör att bevilja medarbetare välbehövlig semester.

Har det varit svårt att få in vikarier/planera sommaren med tanke på pandemin?

Det är svårt att hålla öppet och bemanna på varje enskild förskola, behovet är heller inte så stort. Än så länge planerar Motala kommun för sommarsammanslagning som tidigare år, vi följer noga händelseutvecklingen när det gäller Covid19 och kan fatta annat beslut om så skulle krävas.

Norrköpings kommun:

Svar från Sofie Lindén utbildningsdirektör:

Kommer kommunens förskolor hålla öppet hela sommaren? Om inte vilka veckor planerar ni stänga verksamheten?
Kommunens förskolor kommer att hålla öppet hela sommaren, men eventuellt inte varje enskild enhet varje vecka beroende på efterfrågan.

Skiljer sig denna sommar sig jämfört med tidigare (Har man fler sammanslagningar, längre period stängt osv.)
Planering sker på enheterna just nu och riskbedömningar genomförs. Generellt kan vi säga redan nu att vi kommer att ha färre sammanslagningar utifrån att minska smittspridningen.

Har det varit svårt att få in vikarier/planera sommaren med tanke på pandemin?
Vi är måna om att personalen ska få möjlighet till så mycket semester som möjligt vilket gör att vi räknar med ett ökat vikarebehov. Färre sammanslagningar gör också att vikariebehovet ökar. Varje rektor sköter sin rekrytering och bemanning men vi har bett den centrala vikariebanken bistå genom att rekrytera in fler vikarier.

Söderköpings kommun:

Svar från Monika Lundqvist, rektor förskoleområde:

Kommer kommunens förskolor hålla öppet hela sommaren? Om inte vilka veckor planerar ni stänga verksamheten?

Under v.27 tom 30 så har vi sommarförskola på tre av våra kommunala förskolor

Skiljer sig denna sommar sig jämfört med tidigare (Har man fler sammanslagningar, längre period stängt osv.)

Nej

Har det varit svårt att få in vikarier/planera sommaren med tanke på pandemin?

Vi är inte så långt framme i vår planering ännu med hur omsorgsbehovet ser ut under sommarperioden på våra förskolor.

Kinda kommun:

Svar från Eva Holm, förvaltningschef Bildningsförvaltningen:

Kommer kommunens förskolor hålla öppet hela sommaren? Om inte vilka veckor planerar ni stänga verksamheten?

Vi håller öppet och samordnar behovet av förskola i Rimforsa och Kisa hela sommaren.

Skiljer sig denna sommar sig jämfört med tidigare (Har man fler sammanslagningar, längre period stängt osv.)

Nej, den skiljer sig inte jämfört med tidigare i planeringen.

Har det varit svårt att få in vikarier/planera sommaren med tanke på pandemin?

Planering pågår och vi räknar med att klara av både behovet av semester för våra medarbetare och vårdnadshavarens behov av förskola.

Boxholm kommun:

Svar från Karin Forsén Persson, rektor för barnomsorgen:

Kommer kommunens förskolor hålla öppet hela sommaren? Om inte vilka veckor planerar ni stänga verksamheten?

Vi kommer att hålla öppet hela sommaren. Under veckorna 29-32 är det en förskola som har öppet.

Skiljer sig denna sommar sig jämfört med tidigare (Har man fler sammanslagningar, längre period stängt osv.)

Det skiljer sig inte mer än att fler avdelningar kan vara öppna under veckorna 29-32.

Har det varit svårt att få in vikarier/planera sommaren med tanke på pandemin?

Vi har ett schema för vilka som ska arbeta varje sommar och vi har även anställt extra vikarier på grund av pandemin. Vi har inte haft svårare att rekrytera nu än tidigare.

Åtvidabergs kommun:

Svar från: Hillevi Robach, rektor centrala förskoleområdet:

Kommer kommunens förskolor hålla öppet hela sommaren? Om inte vilka veckor planerar ni stänga verksamheten?

Vi kommer ha en förskola i Centralorten samt en förskola på landsbygden öppen under v.27-30. Övriga förskolor stängs under dessa veckor.

Skiljer sig denna sommar sig jämfört med tidigare (Har man fler sammanslagningar, längre period stängt osv.)

Sommarens planering skiljer sig från tidigare år på det sättet att vi inte roterar på vilken förskola vi har sommaröppet vilket vi brukar göra. Redan förra sommaren valde vi att ha den förskola öppen som har en bra planlösning för att kunna hålla isär barngrupperna så mycket som möjligt. Det finns även en matsal vilket gör att barnen kan äta i mindre grupper på olika tider så varken barn eller personal behöver blandas.

Har det varit svårt att få in vikarier/planera sommaren med tanke på pandemin?

 Vår planering inför sommaren är inte klar ännu. Vi håller för tillfället på att få in behovet under sommaren från vårdnadshavare. Därefter kan vi avgöra huruvida vi har behov av vikarier eller inte. Hittills under året har vi inte haft problem att tillsätta vikarier så vi hoppas det inte blir ett bekymmer till sommaren heller.

Mjölby kommun:

Svar från Stefan Nilsson Ekvall, verksamhetschef förskola:

Kommer kommunens förskolor hålla öppet hela sommaren? Om inte vilka veckor planerar ni stänga verksamheten?

Förskolan i Mjölby erbjuder omsorg, utbildning och undervisning under hela året för de barn och vårdnadshavare som har behov av det, men under vecka 28-31 är det sammanslagningar inom varje geografisk tätort i kommunen, eftersom behoven av omsorg då minskar.

Skiljer sig denna sommar sig jämfört med tidigare (Har man fler sammanslagningar, längre period stängt osv.)

Vi följer samma rutin som vi brukar göra, men samtidigt följer vi såklart smittspridningsläget för att se om vi kan hålla vår plan eller om fler enheter måste vara öppna.

Har det varit svårt att få in vikarier/planera sommaren med tanke på pandemin?

Vi bemannar förskolorna till allra största del med ordinariepersonal under sommaren, det är därför vi gör sammanslagningar.

Finspång kommun:

Svar från Zlatko Jankovic, verksamhetschef förskola, grundskola (F-6) samt särskola:

Kommer kommunens förskolor hålla öppet hela sommaren? Om inte vilka veckor planerar ni stänga verksamheten?

Det sista året har varit väldigt speciellt och utmanande för alla som arbetar i förskola. Vi har gjort allt för att hålla öppet förskolor trots att läget har varit väldigt utmanande. För att våra medarbetare ska ha möjlighet att ta ut semester har vi beslutat att slå samman förskolorna vecka 28 -31 och troligtvis även vecka 27. Tillsynsbehovet avgör om vi kan ha eller ska ha öppet vecka 27.

Vi har många förskolor öppna under denna period; Hårstorp, Rejymyre (Gullvivan) Dunderbacken, Finbo, Basvägen, Ängslyckan.

Vi tar allas oro på allvar och i dagsläget ser vi att detta är möjligt att göra detta, MEN vi kan eventuellt behöva tillta andra åtgärder om smittspridningen tilltar hos oss i Finspång.

Det vi kan konstatera är att det har varit svårt under denna pandemi är att planera för framtida åtaganden.

Skiljer sig denna sommar sig jämfört med tidigare (Har man fler sammanslagningar, längre period stängt osv.)

Vecka 28-31 (ev 27) är de veckor vi brukar sammanslå och att de veckornas är de mest semesterintensiva veckor. Vi är medveten om att vecka 32 är en bit in i augusti jämförelsevis mot tidigare år, men vi befarar att vecka 31 kommer vara en vecka där många personal kommer vara borta på semester och därav så finns en uppenbar risk att ordinarie personal ej kan ta emot de nya 6-åringarna. Ur ett barnperspektiv är det viktigt att 6-åringarna får en trygg start på fritidshemmet där majoriteten av personal är ordinarie.

Har det varit svårt att få in vikarier/planera sommaren med tanke på pandemin?

I dagsläget ser vi att bemanningen går ihop för oss under sommaren.

Linköpings kommun:

Svar från Åsa Strömberg, elevhälsochef

Kommer kommunens förskolor hålla öppet hela sommaren? Om inte vilka veckor planerar ni stänga verksamheten?

Det kommer att finnas öppna förskolor och  tillgång på barnomsorg under hela sommaren, det är dock inte givet att det är barnets ordinarie förskola som är öppen. I huvudsak sammanslaget v 27-30, kan finnas undantag.

Skiljer sig denna sommar sig jämfört med tidigare (Har man fler sammanslagningar, längre period stängt osv.)

Vi räknar med att det i år kommer att fungera ungefär som förra året. Vilket innebär att sammanslagning planeras för att lättare kunna hålla avstånd och konstanta grupper. Det görs genom att det är öppet på större förskolor alt fler förskolor.

Har det varit svårt att få in vikarier/planera sommaren med tanke på pandemin?

Nej

Ydre kommun:

Svar från Petra Sand, skolchef:

Kommer kommunens förskolor hålla öppet hela sommaren? Om inte vilka veckor planerar ni stänga verksamheten?

Vi planerar enligt två scenarion, om restriktioner släpps eller om restriktioner och smittspridning pågår/ökar, alltså en plan A och en plan B. Kommunen planerar att ha 2 av 4 förskolor stängda under fyra veckor. Om det är möjligt med tanke på Covid 19? Det gäller veckorna 28-31.

Skiljer sig denna sommar sig jämfört med tidigare (Har man fler sammanslagningar, längre period stängt osv.)

Det skiljer sig denna sommaren från tidigare somrar men inte pga Covid-19 utan enligt erfarenhet då blir det färre barn än beräknat under sommarperioden, av den anledningen stänger vi två av de minsta förskolorna under fyra veckor och har öppet på de två större orterna.

Har det varit svårt att få in vikarier/planera sommaren med tanke på pandemin?

Det är en utmaning att planera sommarverksamheterna när vi inte har möjlighet att veta i förväg vilka restriktioner som kommer gälla.

Valdemarsviks kommun:

Svar från Mimmi Trysberg, rektor:

Kommer kommunens förskolor hålla öppet hela sommaren? Om inte vilka veckor planerar ni stänga verksamheten?

Det kommer att vara öppet hela sommaren. 

Skiljer sig denna sommar sig jämfört med tidigare (Har man fler sammanslagningar, längre period stängt osv.)

Vi slår samman förskolor och har dessa öppna veckorna 27-31 på en förskola och 28-31 på den andra. Övriga veckor är alla förskolor öppna.

Har det varit svårt att få in vikarier/planera sommaren med tanke på pandemin?

Ordinarie personal kan bemanna under semesterperioden tack vare sammanslagning. Behovet av personal minskar under semesterveckorna när barnen också är lediga och så hoppas vi på friska medarbetare. Om vi behöver vikarier har vi en bemanningsenhet som hjälper oss med vikarier vid sjukdom.

Vadstena kommun:

Svar från Annsofi Hultbäck, rektor förskolan:

Kommer kommunens förskolor hålla öppet hela sommaren? Om inte vilka veckor planerar ni stänga verksamheten?

För Vadstena kommun så kommer förskolan att ha sommaröppet under v. 27-30.

Skiljer sig denna sommar sig jämfört med tidigare (Har man fler sammanslagningar, längre period stängt osv.)

Det som skiljer sig den här sommaren mot andra är att vi fortätter att se på utvecklingen av Covid-19 för att på bästa sätt se hur vi organiserar sommarförskolan.

Har det varit svårt att få in vikarier/planera sommaren med tanke på pandemin?

Vi är i tider som vi ibland har svårt att få fram vikarier, men planering av sommaren fortgår och just nu ser vi att vi har en stabil plan.

Svar saknas

Ödeshögs kommun har inte svarat på SVT:s enkät.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer

Coronaviruset i Östergötland och på Gotland

Mer i ämnet