Lönesatsningar, studielön och bättre arbetsmiljö – det är några av regionpolitikernas förslag för att locka fler att bli barnmorskor och behålla de som jobbar idag. Foto: SVT

Så vill partierna lösa barnmorskebristen i Västerbotten

Uppdaterad
Publicerad

Inför den här sommaren har bristen på barnmorskor i Västerbottens län blivit akut och lett till förslag om att stänga BB i Lycksele under tre veckor. Men hur vill partierna i Region Västerbotten lösa barnmorskebristen långsiktigt?  

Vi ställde tre frågor till samtliga partier i hälso- och sjukvårdsnämnden. Här är deras svar: 

Socialdemokraterna:

1. Hur vill ditt parti lösa barnmorskekrisen i Västerbotten? 

Framförallt genom bättre arbetsmiljö och arbetstider. Arbetet som barnmorska är stimulerande samtidigt som det är en dygnet-runt verksamhet, årets alla dagar. För att möta bristen på barnmorskor har vi på regionen erbjudit studielön för vidareutbildning. Totalt har 39 sjuksköterskor vidareutbildat sig med studielön de senaste åren. Den här satsningen är viktig och fler är på gång att utbildas. 
Bristen på barnmorskor är nationell. Här behöver alla regioner ta sitt ansvar att erbjuda vidareutbildning, tyvärr ser vi att storstadsregionerna inte gör det.

2. Vill ditt parti se en särskild lönesatsning på barnmorskorna?

Vi har gjort särskilda satsningar riktade till vården och lagt 18 miljoner extra i årets lönepott och ökat till 28 miljoner till nästkommande år.

3. Vilka löften ger ditt parti till blivande mammor i Västerbotten?

Vi ska ha en trygg och säker förlossningsvård i hela Västerbotten. Som blivande förälder ska man känna sig trygg både inför, under och efter sin förlossning. Vi Socialdemokrater står fast – vi ska ha tre förlossningar i länet. Det kommer vi inte att svika.

 (Anna-Lena Danielsson)

Moderaterna:

1. Hur vill ditt parti lösa barnmorskekrisen i Västerbotten? 

Dessvärre är barnmorskekrisen resultatet av en långvarig politisk misskötsamhet, så frågan blir sannolikt inte löst under några veckor. Moderaterna vill förbättra förutsättningarna för en stabil barnmorskebemanning i sjukhusvården bland annat genom att: 

Uppvärdera barnmorskornas utbildningsbakgrund och det faktum att de har dubbla legitimationer – där lön är en viktig fråga. För att uppnå bland annat detta har Moderaterna en särskild lönesatsning genom i vårt förslag till regionbudget. 

Förbättra arbetsmiljön, inte minst genom ändamålsenliga lokaler (där situationen i Skellefteå är det värsta exemplet på dåliga lokaler). 

Rätt använd kompetens, det vill säga att vi nyttjar barnmorskornas kompetens på rätt ställe och minskar arbetsbelastningen. 

Fler utbildningsplatser på barnmorskeutbildningen. 

Bättre villkor för specialistsjuksköterskor och barnmorskor under utbildning. 

2. Vill ditt parti se en särskild lönesatsning på barnmorskorna?

Vi har en särskild lönesatsning till specialistkompetenser, som barnmorskor, i vårt förslag till budget.

3. Vilka löften ger ditt parti till blivande mammor i Västerbotten?

Alla kvinnor i Västerbotten ska känna sig trygga i att länets tre BB:n ska vara öppna året runt och dygnet runt.

(Elmer Eriksson)

Liberalerna:

1. Hur vill ditt parti lösa barnmorskekrisen i Västerbotten? 

Genom att satsa på en god arbetsmiljö för barnmorskor året om och inte minst under sommaren. Även barnmorskor ska ha rätt till 4 v sommarsemester sammanhållande. Ett ledarskap som gör barnmorskor delaktiga i förändringsarbete. Satsa på fortbildning och utbildning.Utbildning ska synas i lönekuvert. Även satsas lönemässigt på erfarna barnmorskor.

2. Vill ditt parti se en särskild lönesatsning på barnmorskorna?

Ja vi har det i Liberalernas budget för 2021. Och med prioritering särskilt yrkesskickliga.

3. Vilka löften ger ditt parti till blivande mammor i Västerbotten?

Liberalerna lovar att med vår politik ska alla kvinnor i hela länet uppleva en trygg graviditet och förlossning.

(Marianne Normark)

Centerpartiet:

1. Hur vill ditt parti lösa barnmorskekrisen i Västerbotten? 

Detta är tyvärr inget problem som bara dyker upp denna sommar, regionen har under många år haft problem både med arbetsmiljö för förlossningspersonalen och schemaläggning. Dessutom finns det inte utbildningsplatser nog för de som vill vidareutbilda sig. Trycket på barnmorskeutbildningen i Umeå är stort och i snitt 2 per år från vår region kommer in. Centerpartiet anser att det nu är dags att starta en uppdragsutbildning i regionen så att vi under en period kan utbilda fler barnmorskor och få en bättre balans till våra behov. Motion till regionfullmäktige inlämnas idag fredag.

2. Vill ditt parti se en särskild lönesatsning på barnmorskorna?

Ja, vi avsätter 10 miljoner kr i Centerpartiets budget som en riktad satsning till förlossningsvården i hela länet.

3. Vilka löften ger ditt parti till blivande mammor i Västerbotten?

Centerpartiet kommer att jobba för att Västerbotten ska vara landets bästa region när det gäller förlossningsvård och graviditet. Det når vi med bättre arbetsförhållanden, fler barnmorskor, större flexibilitet mellan anställda i mödravården och förlossningsvården och även genom att inrätta barnmorskeledda mottagningar i regionen. Vi vill också öka stödet till föräldrar efter förlossningen.

(Lars Bäckström)

Kristdemokraterna:

1. Hur vill ditt parti lösa barnmorskekrisen i Västerbotten? 

Vi vill först och främst göra en genomlysning/kartläggning hur det ser ut med behovet av barnmorskor vid alla tre sjukhusen. Betalt utbildning. Det ska ges samma ekonomiska förutsättningar för att utbilda sig som läkare. Bra arbetsmiljö, tillräckligt många kollegor. Viktigt med ett starkt och bra ledarskap. Trohetsbonus. Vi hade redan i april ett initiativärende i HSN, där vi ville genomlysa situationen inom länets BB och klargöra vilket behov av barnmorskor som finns. 

2. Vill ditt parti se en särskild lönesatsning på barnmorskorna? 

Absolut, annars har vi snart inga barnmorskor kvar i Region Västerbotten. Trohetsbonus. Lön efter ansvar. I vår budget har vi nu även lagt 5 miljoner extra på barnmorskorna just av den anledningen att vi har sett och ser problemen som ständigt återkommer framför allt på sommaren/semestern.

3. Vilka löften ger ditt parti till blivande mammor i Västerbotten? 

Vi kommer att göra allt det vi kan för att stärka upp förlossningsvården. Jobba för att Region Västerbotten utbildar fler barnmorskor så att inte denna kris behöver uppstå varje sommar. Våra blivande föräldrar ska kunna känna sig trygga. Vi minskar kostnaderna för hyrpersonal och satsar istället på att värna regionens egen personal. Några exempel är trohetsbonus, samt en särskild satsning för sköterskor som utbildar sig till barnmorskor. Personalkrisen på länets BB-mottagningar kan inte få fortsätta.

(Betty-Ann Nilsson)

Vänsterpartiet:

1. Hur vill ditt parti lösa barnmorskekrisen i Västerbotten? 

Alla som vill ha en bra sjukvård, tex förlossningsvård, oavsett vilken region en bor i, måste inse att den måste få kosta mer. Istället för de stora skattesänkningarna som gjorts under 10-15 år hade t ex vården kunnat utvecklas och förstärkas över hela landet med ökad finansiering från staten. Med bättre ekonomi för sjukvården skapas möjlighet att satsa vettigt. Redan före pandemin var det tydligt att sjukvården i landet hade för lite pengar utifrån vad samhället vill att den ska göra.

Lönen är viktig, men bra arbetstider/vettiga scheman är minst lika viktiga för många om jobb inom förlossning ska vara en framtid.  

Vi vill fortsätta med pågående insatser för en god arbetsmiljö, rätt bemanning, trygghet, bibehålla kompetens, bra inskolning av nya. Pengar har lagts på studiemedel – vidareutbildning till barnmorska och barnsjuksköterska. 39 är nu färdigutbildade och 6 pågår, om jag inte blandat ihop siffrorna. Ökad bemanning och lönesatsning för att behålla kompetens i inlandet. För att upprätthålla en god kompetens och kvalitet på en liten förlossning som Lycksele måste det också finnas ett gott samarbete mellan förlossningsenheterna i regionen, som det gör idag. 

2. Vill ditt parti se en särskild lönesatsning på barnmorskorna?

Vi föreslår mer pengar för lönesatsning i budgeten, rimligt att barnmorskor är bland de prioriterade. Men bättre schema och arbetstider kostar också, och kan vara nog så viktigt.

3. Vilka löften ger ditt parti till blivande mammor i Västerbotten?

Att vi gärna ser bättre löner och scheman/villkor för personalen. Men för det krävs bättre ekonomi, statliga skattesänkningar bör ersättas med pengar till sjukvården.  Bra vård kostar – Det finns inga gratis luncher. Även stöd via MVC/BVC innan och efter förlossning är viktigt att prioritera.

(Kjell Bäckman)

Sverigedemokraterna:

1. Hur vill ditt parti lösa barnmorskekrisen i Västerbotten?

Sverigedemokraterna har – till skillnad från övriga partier – prioriterat vård och vårdpersonal genomgående i våra budgetförslag. Det är viktigt att säkerställa att vi har fler händer i vården, och se till att vi på riktigt kan vara en bra arbetsgivare. Som läget är nu gäller det att säkerställa att verksamheten verkligen sökt alla möjligheter att hålla BB i Lycksele öppet, inklusive att söka hyrpersonal från leverantörer utanför ramavtalet. Långsiktigt satsar vi vidare 6,6 miljoner mer än majoriteten på förlossningsvård.

2. Vill ditt parti se en särskild lönesatsning på barnmorskorna?

Vi ser gärna en genomlysning av löner och satsning på personal över huvud. Totalt föreslår vi drygt 50 miljoner ytterligare till Hälso- och sjukvård jämfört mot majoriteten.

3. Vilka löften ger ditt parti blivande mammor i Västerbotten?

Vi kommer fortsätta arbeta för att säkerställa en trygg förlossningsvård, likväl som vård över huvud taget. Övriga partiers avvecklande av glesbygd måste också stoppas.

(Petter Nilsson)

Enkäten skickades ut i onsdags, till partierna i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten. Samtliga förstanamn har svarat på enkäten utom Miljöpartiet. Kristdemokraternas svar har kompletterats i efterhand.

Eftersom prioriteringarna kring förlossningsvården också är en budgetfråga och budgeten spikas i regionfullmäktige så har Sverigedemokraternas Petter Nilsson också fått svara på enkäten, trots att han inte sitter i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Förlossningsvården i Västerbotten

Mer i ämnet