Varningen: Klimatkrisen kommer leda till samhällskollaps

Uppdaterad
Publicerad
Analys ·

Parisavtalet har invaggat världen i en falsk trygghet. Målet, att hålla den globala uppvärmningen under 2 grader, räcker inte. Konsekvenserna blir förödande. Istället bör max 1,5 grader vara målet men tiden är för kort. Världen har hamnat i ett olösligt dilemma som leder till samhällskollaps, enligt en uppmärksammad brittisk vetenskapsartikel.

Erika Bjerström

Klimatkorrespondent

Det nya är att varningarna inte handlar om ”nån gång i framtiden” utan här och nu. Att mycket redan utspelas framför våra ögon. Den nya IPCC-studien förskräcker, forskarna slår fast vad som är att vänta vid 2 graders uppvärmning.

Kollapsad matförsörjning, kraftigt minskade skördar i Kina, Indien och också Europa och USA. Lägg därtill artutrotning, smältande isar vid polerna, krig, klimatflyktingar och havsnivåhöjningar.

Inget land klarar löftet

Klimatförändringarna påverkar redan vår hälsa och ekonomisk tillväxt, försäkringskostnaderna går upp och var 2017 nära rekord. Europa kommer drabbas av kraftiga värmeböljor och torka, skogsbränder, oftare återkommande kring Medelhavet, västra Europa och Skandinavien.

Och detta inom de närmaste decennier, och är något som många som lever idag kommer vara med om under sin livstid. Därför är ett tuffare klimatmål, att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grad att föredra.

Om en månad är det dags för världens länder att samlas för att se hur det gått med att leva upp till åtaganden som gjordes vid FN:s klimattoppmöte i Paris 2015.  Den här gången sker förhandlingarna i Katowice, Polen.

Svaret är känt på förhand. Inget land klarar sina löften. Utsläppskurvorna fortsätter att peka uppåt och om inget görs så går vi mot 3 graders uppvärmning av klotet. Till sin hjälp har politikerna nu fått en av de mest genomarbetade studierna någonsin av FN:s klimatpanel IPCC.

Ett decennium på sig att förändra

Följer de forskarnas råd kan utsläppen minska drastiskt under det kommande decenniet. Det är den tid som de har på sig. Den omfattande IPCC-studien klargör skillnaderna mellan att acceptera 2 graders uppvärmning av jordklotet eller försöka begränsa det till 1,5 grader. 

De som hävdar att 1,5 graders-målet ska gälla får starkt stöd i studien. En av de få ljusglimtarna är att forskarna ger en något längre tidsfrist än tidigare, senast 2028 måste utsläppen vända neråt kraftigt, tidigare var det sagt 2020.  

Parisavtalet invaggade världen i en falsk trygghet. Inte nog med att alla åtaganden var frivilliga, de var också för lågt satta i relation till vetenskapliga rekommendationer. Men inte ens den låga ambitionsnivå kommer att nås.

Inte ens miljömedvetna länder som Sverige, Tyskland eller Frankrike klarar sina åtaganden i tid. 

Samhällskollaps oundviklig

I en uppmärksammad vetenskaplig artikel ”Deep Adaptation: a Map for Navigating Climate Tragedy” slår brittiske professor Jem Bendell  fast att en samhällskollaps orsakad av klimatkrisen är oundviklig.  Han har granskat klimatforskarnas slutsatser. 17 av de 18 varmaste åren på 136 år har alla inträffat sen 2001. Tidsfönstret att göra något krymper snabbt.

Ett olösligt dilemma kommer leda till en tragedi. Studien har laddats ner 5000 gånger sen den publicerades i augusti. Jem Bendell  är inte rädd för att skapa dålig stämning.

Han beskriver en värld där regeringar måste ransonera mat, där även vi i Skandinavien kan drabbas av missväxt, kollapsad dricksvattenförsörjning och undernäring.

Hans tes är att först när människor inser det oundvikliga, så kan en chock-och sorgereaktion följas av nya politiska strategier.

Nästa steg i debatten

Hans studie representerar ett nästa steg i klimatdebatten och det är ingen slump att den debatterar livligt samtidigt som Parisavtalets misslyckande står klart. 

De politiska konsekvenserna att sikta på max 1,5 graders uppvärmning innebär att alla länder nu måste se över sina löften och skärpa sina åtaganden om hur snabbt och hur mycket de ska sänka sina utsläpp.

För att undvika klimatkollapsen måste världens 200 länder enas om att fasa ut all användning av fossila bränslen till år 2050.  Kurvorna måste vända neråt inom tio år.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Det här är en analys

Slutsatserna är journalistens egna. SVT:s medarbetare agerar inte i något politiskt parti-, företags- eller intresseorganisations intresse. Det är förenligt med SVT:s sändningstillstånd §8 att ”kommentera och belysa händelser och skeenden”.

Klimatkrisen

Mer i ämnet