Bild från ett fängelse bakom murar, galler och taggstängsel.Bild från ett fängelse bakom murar, galler och taggstängsel.

SVT granskar kriminalvården

Med längre straff och allt fler inlåsta ökar trycket på anstalterna med överbeläggningar och personalbrist som följd. SVT granskar säkerheten och arbetsmiljön inom kriminalvården.

14 artiklar