Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
I fokus om surrogatarrangemang: Vissa ser det som en kränkning av mänsklig värdighet, andra betonar kvinnans rätt till självbestämmande. Men vad får polariseringen för konsekvenser? Foto: Storyblocks

Så tycker partierna i surrogatfrågan

Uppdaterad
Publicerad

Frågan om surrogatmödraskap splittrar riksdagen. Tre av partierna är för en legalisering i Sverige, förutsatt att surrogatmodern gör det av ”altruistiska skäl”.
– I och med att det väcker så starka känslor på båda sidor är det svårt att nå någon slags enighet, säger Michael Hellner, professor inom internationell privat- och processrätt.

De tre partierna som vill ändra lagen och tillåta surrogatarrangemang i Sverige är Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet. Villkoret skulle vara att surrogatmodern gör det för att hjälpa andra utan att få betalt.

”Genom att tillåta altruistiskt surrogatmoderskap i Sverige skulle vi hjälpa fler ofrivilligt barnlösa par att kunna bli föräldrar”, skriver Moderaterna.

På andra sidan står Sverigedemokraterna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. SD vill se ett internationellt förbud mot surrogatarrangemang.

”Vi anser att barn inte ska hanteras som handelsvaror och kvinnor ska aldrig betraktas som barnfabriker för att producera barn åt barnlösa i mer välbärgade länder,” skriver SD.

S kallar sig för motståndare

Medan Socialdemokraterna beskriver sig som ”motståndare” till surrogatmoderskap både i Sverige och utomlands.

”Det är svårt att dra säkra slutsatser i frågan om hur ett tillåtande av surrogatmoderskap i Sverige skulle vara förenligt med principen om barnets bästa.”

Politisk oenighet om vad som bör göras

Partiernas åsikter går isär både vad gäller legaliseringsfrågan och huruvida nuvarande regelverk bör ändras. M och C vill exempelvis att processerna där barnen får sina svenska vårdnadshavare ska bli kortare, medan KD tycker att nuvarande regelverk ska gälla.

Miljöpartiet är det enda partiet som inte tagit ställning till altruistiskt surrogatmödraskap – men vill att kommersiella arrangemang fortsatt ska vara förbjudna.

”I EU-parlamentet har vi vid upprepade tillfällen fördömt och uppmanat medlemsländerna att vidta åtgärder för att motverka kommersiella surrogatarrangemang”, skriver partiet.

Varför är det så svårt att få till en enighet i frågan och vad får polariseringen för konsekvenser? Se professorn förklara i videon.

Så tycker partierna i surrogatfrågan

Ska surrogatmödraskap tillåtas inom svensk sjukvård?

Moderaterna: JA, altruistiskt

Liberalerna: JA, altruistiskt

Centerpartiet: JA, altruistiskt

Sverigedemokraterna: NEJ

Kristdemokraterna: NEJ

Socialdemokraterna: NEJ

Vänsterpartiet: NEJ

Miljöpartiet: NEJ till kommersiellt, inte tagit ställning till altruistiskt

Så tycker partierna om de svenska regler som gäller vid surrogatarrangemang utomlands

Moderaterna (sammanfattat): Vill se minskad byråkrati och ökad rörlighet genom internationella överenskommelser för svenska familjer vars barn kommit till genom surrogatmoderskap. Vill att lagstiftningen förtydligas så att barnen i Sverige får en bättre rättslig situation. ”Det finns vittnesmål om utdragna och ovissa processer hos myndigheter och kommuner. Det är inte acceptabelt”.

Liberalerna: ”Utgångspunkten för barn födda av en värdmoder i utlandet bör vara att barnets rättsliga band till sina två föräldrar ska erkännas enligt svensk rätt, förutsatt att den familjerättsliga lagstiftningen i det andra landet bygger på samma grundläggande rättsprinciper som den svenska.”

Centerpartiet (sammanfattat): Tycker att den juridiska processen där barnets svenska vårdnadshavare fastställs är lång och osäker. ”Detta orsakar en mycket rättsosäker situation för barnen och deras föräldrar. Därför måste lagstiftningen bli tydligare och ha utgångspunkt i barnets trygghet och rätt till sina redan i annat land juridiskt fastställda vårdnadshavare.”

Sverigedemokraterna (sammanfattat): Påpekar att lagstiftningen inte tillåter surrogatarrangemang även om det inte är straffbart. Partiet vill se ett internationellt förbud mot surrogatarrangemang för att undvika att kvinnor från fattigare länder utnyttjas. ”Vi anser att barn inte ska hanteras som handelsvaror och kvinnor ska aldrig betraktas som barnfabriker för att producera barn åt barnlösa i mer välbärgade länder.”

Kristdemokraterna (sammanfattat): Tycker det är viktigt för den fria rörligheten att föräldraskap som erkänns i ett europeiskt land också erkänns i Sverige. Partiet tycker att de nuvarande regler för utredning och fastställande av föräldraskap ska fortsätta att gälla. Tycker däremot inte att föräldraskapsförordningen tar tillräcklig hänsyn till barnens rätt till kännedom om sitt ursprung och vill därför att att surrogatfrågan lyfts ur EU:s föräldraskapsförordning.

Socialdemokraterna (sammanfattat): Är mot surrogatarrangemang i Sverige och utomlands bland annat på grund av ”de stora risker för påtryckningar och kommersialisering som vi ser och sett i många andra länder.” Tycker att det saknas tillräcklig kunskap när det gäller konsekvenser för barn som fötts efter surrogatarrangemang.

Vänsterpartiet (sammanfattat): Barnperspektivet behöver stärkas och vill att socialtjänsten bör involveras tidigt för att säkerställa att så inte sker. ”Problemen behöver hanteras, utan att man skapar regleringar som innebär steg mot att göra det lagligt.” Partiet vill se hårdare kontroller av de förmedlingsbyråerna.

Miljöpartiet (sammanfattat): ”Svensk lag ska inte kringgås, samtidigt måste barns bästa alltid komma i första hand. Surrogatindustrin är internationell och därför krävs också internationellt samarbete för att motverka den”. Partiet föreslår att relevanta myndigheter får uppdrag att informera om gällande regler och om riskerna vid surrogatarrangemang. Vill också förbjuda eller vidta åtgärder mot kommersiell surrogatförmedling.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.