FikruFikru

Fallet Fikru Maru

Den svensk-etiopiske hjärtläkaren Fikru Maru sitter fängslad i Etiopien sedan han greps våren 2013.

I fokus