Foto: SVT

Regionpolitikerna om framtiden för grön rehab

Uppdaterad
Publicerad

I reportageserien om grön rehab på remiss har vi träffat psykoterapeut, hemmasittare som fått hjälp samt de som driver gårdar. Hur ser framtiden ut för grön rehab på remiss? SVT Nyheter Halland ställde frågor till Region Hallands ledamöter i regionstyrelsen.

Här är frågorna som politikerna fick svara på:

  1. Vilken är din inställning till grön rehab på remiss?
  2. Hur tycker du att det har gått i Halland?
  3. Hur skulle du vilja se framtiden? En fortsättning?
  4. Hur ser du på den allmänna politiska viljan att fortsätt med grön rehab på remiss i Halland?
Grön rehab

Kristina Karlsson (C)

1. Jag tycker att grön rehab är en bra rehabilitering, framförallt för kvinnor. 

2. Den uppfattning jag har är att det är svårt att få remiss till detta och att remisserna ges när man har varit sjukskriven alldeles för länge. 

3. Jag vill absolut ha en fortsättning på detta. 

4. Jag vet att det är flera partier som är väldigt positiva till detta men också andra som är mer tveksamma.

Benny Strandberg (KD)

1. Grön rehab i Region Halland har varit och ska vara ett komplement till den rehabilitering som ingår i den rehabiliteringsplan som patient/deltagare genomför via sin vårdcentral, en social aktivitet som vårdcentralen inte själva kan erbjuda.

2. Utifrån de generella svar och sammanställningar vi fått från respektive vårdcentral ser vi att drygt en tredjedel av de som genomgått en tolvveckorsperiod på en grön rehab-gård har en plan för återgång i arbete eller annan sysselsättning.

Vi kan också se utifrån ovan att deltagare/patient har fått med sig redskap att använda för sina symptom och kunna se att dessa redskap finns att använda även i sin närhet utanför gården. Flera säger att den sociala samvaron på gården är en positiv upplevelse.

3. Hälso- och sjukvårdsutskottet har beslutat att förlänga befintliga avtal grön rehab Halland med tolv månader. Under denna tid kommer också en utvärdering av resultatet att ske.

För att kunna säga hur det gått för patienten behöver man tillfråga och följa patienterna under längre tid och kunna jämföra med kontrollgrupper. Region Halland följer de utvärderingar och rapporter som redovisas från exempelvis Region Skåne och Sveriges Lantbruksuniversitet.

4. Politiken har beslutat att dels förstärka budgeten för innevarande år med 1,5 miljon kronor samt tagit beslut om tolv månaders förlängning. Beslutad utvärdering kommer att ge politiken underlag framtiden.

Tommy Rydfeldt (L)

1. Vi är positivt inställda till alla former av rehab som ger resultat och får människor kanske komma tillbaka i arbetet eller att må mycket bättre på vägen dit.

2. Vi har förlängt avtalen över 2020 och kommer att göra en utvärdering över hur det gått och hur och om vi ska gå vidare, göra förändringar och minska eller utöka grön rehab. Idag har vi inte det underlaget. Ny upphandling måste i vilket fall göras inför 2021. Avtalen kan inte förlängas mer.

3. Viktigt att vi får en bra utvärdering och beslutsunderlag. Ser vi goda resultat är vi inte främmande för att öka grön rehab. Om vi inte kan se bra resultat så måste vi titta på om den kan förändras eller ge annan rehab.

4. Vi har ju förlängt avtal över 2020. Lämnat extra finansiering för 2019 då det finns ett förväntat underskott. Det får väl anses vara god vilja, men för att gå vidare efter 2020 måste vi ha underlag som visar att skattepengarna används rätt och ger goda resultat.

Carita Boulwen (SD)

1. Jag är positivt till att kunna erbjuda grön rehab på remiss. Att vistats ute i naturen och även att vara med djur är avstressande, rogivande och har en läkande effekt. Det är som balsam för både kropp och själ. Jag ser det som ett mycket bra komplement till annan behandling.

2. Vi har fem gårdar som patienterna kan välja mellan. Om de inte själva väljer så tilldelas de efter var de är folkbokförda. Av de som genomgått grön rehab (till största del kvinnor), så har det upplevts vara positivt och stärkande och de säger sig ha funnit ett lugn samtidigt som de kunnat sätta upp mål för att komma vidare. Man har kunnat se ett ökat självförtroende hos deltagarna. Allt fler remitteras och de pengar som var avsatt för 2019 är nu slut. Förslag finns nu på att förstärka budgeten för grön rehab för 2019.

3.  Jag skulle vilja se en fortsättning, gärna i kombination med andra avstressande behandlingar som exempelvis akupunktur och massage, och även att man i ett tidigare skede kan remittera än vad man gör nu. Det med förhoppning om att kunna minska användningen av bland annat ångestdämpande och antidepressiva mediciner. Det skulle även vara intressant att se möjligheten att utöka till andra målgrupper.

Samtidigt måste vi arbeta mer förebyggande, vi måste se över vårt sätt att leva, vilket samhälle vi skapar. Den psykiska ohälsan som ökar och som går långt ned i åldrarna måste vi komma tillrätta med. Och i digitaliseringens tid/värld, som är på både gott och ont, borde vi också tydligt och tidigt kommunicera vikten av att låta hjärnan vila och implementera nyttan av att komma ut i naturen utan störande och stressande mobiltelefoner eller andra digitala verktyg hos våra barn.

4. Jag uppfattar den som god.

Socialdemokraterna (valde att svara gemensamt)

1. Grön Rehab är ett av flera viktiga verktyg för att motverka psykisk ohälsa. Det är ett bra komplement till den verksamhet Region Halland och andra aktörer bedriver. I Socialdemokraterna och Vänsterpartiets gemensamma budgetförslag till Region Halland har denna psykiska ohälsan varit ett av våra högst prioriterade områden, här ingår bland annat satsningar för att motverka psykisk hälsa.

2. Responsen har varit positiv, det är en verksamhet som med rätt förutsättningar skulle kunna utvecklas ännu mer.

3. För oss är det självklart att verksamheten ska fortsätta. Den psykiska ohälsan ökar bland flera grupper, bland annat unga och kvinnor i välfärdsyrken och alla redskap behövs för att arbeta både förebyggande och i behandling för de som lider av detta.

Fler verksamheter inom Region Halland behöver få kunskap om grön rehab, både inom vårdcentralerna som inom psykiatrin och ungdomsmottagningarna. På så sätt kan metoden komma fler till del. Den psykiska ohälsan behöver inte bara behandlas utan förebyggas och här ser vi att Region Hallands egen personal skulle kunna få ett ökat stöd genom att exempelvis erbjuds Grön rehab.

4. Vi är mycket oroade över att det i dagsläget inte ser ut som om det finns en politisk majoritet för att verksamheten ska få fortsätta, att det finns de som hellre avvecklar än utvecklar. Vi socialdemokrater kommer att fortsatt kämpa för att fler ska få den hjälp och det stöd de behöver.

Mikaela Waltersson (M)

1. Jag är försiktigt positiv. Grön rehab i Region Halland har varit och ska vara ett komplement till den rehabilitering som ingår i den rehabiliteringsplan som patient/deltagare genomför via sin vårdcentral. Sedan hur stort uppdraget skall vara hos Region Halland att tillhandahålla denna verksamhet är något som vi måste diskutera.

2. Jag tycker verksamheten har varit igång under alldeles för kort tid för att dra några tydliga slutsatser. Därför har vi också valt att förlänga ett år för att få bättre underlag.

3. Det vet jag faktiskt inte i dagsläget. I dag finns det inte tillräcklig med forskning som styrker att grön Rehab skulle vara effektivare som behandlingsmetod än andra beprövade rehabiliteringsåtgärder. För mig som politiker är det viktigt när vi handhar skattemedel att det vi gör bygger på evidens och beprövad erfarenhet.

4. Jag skulle vilja säga att det finns ett stort intresse hos de flesta partier att grön rehab skall finnas kvar i Halland. Frågan är väl bara i vilken omfattning och det får vi återkomma till i nästa budget.

Vänsterpartiet har inte återkommit med svar.

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Grön rehab

Mer i ämnet