Unik kartläggning av Sveriges förändrade sommarklimat


– så påverkas vi här och nuDet har blivit 30 fler sommardagar i södra Sverige sedan 1970-talet på grund av klimatförändringen. Det visar unika siffror som SVT har tagit fram från landets alla väderstationer. Uppvärmningen har lett till stora förändringar i Sverige redan nu. Trädgränsen i fjällen har flyttat 235 meter uppåt, i Malmö byts inhemska träd mot värmetåliga exotiska och på Gotland avsaltar man havet för att vattnet ska räcka.

Om man jämför snittet de senaste fem åren med ett genomsnitt för 50 år sedan kan man se att antalet dagar där snittemperaturen legat över 10 grader ökat 30 dagar i Skåne och östra Småland.

– Det är ett tecken på den långsiktiga globala uppvärmningen som vi ser. Det blir varmare alla årstider, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi på SMHI.

– På de här knappa 50 åren som vi pratar om så är det en väldigt, väldigt stor förändring och den ser vi också framför oss att den kommer att fortsätta. Vi är mitt inne i den globala uppvärmningen som kommer att fortsätta under något decennium, flera decennier.


Så många fler sommardagar har det blivit där du bor

Kartan nedan är färgad efter hur många fler sommardagar det är nu jämfört med för 50 år sedan*. En sommardag är när snitt-temperaturen under dygnet är 10 grader eller mer. Tryck på en mätstation för att se detaljer.


Antalet sommadagar har beräknats genom att ta medelvärdet för de senaste fem åren jämfört med medelvärdet för fem år för 50 år sedan.Men hur påverkas vi människor, djur och natur av det här? SVT Nyheter har gjort nedslag från norr till söder för att se hur klimatförändringarna märks i vår vardag – men också hur vi anpassar oss. Följ med genom ett Sommarsverige i förändring.


Fakta

Definitionerna av sommardygn och sommar:

Sommardag: Enligt SMHI är det ett sommardygn när medeltemperaturen är lika med eller över tio grader oavsett tid på året. Det vill säga det kan även inträffa under våren eller hösten.

Sommar: Det är enligt SMHI sommar när det varit fem dygn på raken med en medeltemperatur på tio grader eller mer.

Så gjorde vi undersökningen

Väderstationer: SVT:s urval är de väderstationer som haft minst 360 uppmätta dygnsmedeltemperaturer per år under åren 1968-1972 samt 2018-2022.

Så här räknade vi fram ökningen: Ökningen av antalet sommardagar räknas ut genom att summera medelvärdet av antalet sommardagar för varje enskild väderstation 1968-1972 och jämföra det med medelvärdet av antalet sommardagar 2018-2022.


Visa

Relaterat


SVT Nyheter

Fredrik IsraelssonResearch

Anders KauranenResearch

Pererik ÅbergResearch

Anna WikmanOnlinespecialist

Ola HjalmarssonDatajournalist

SVT DatajournalistikWebbproduktion


Publicerad: 18 juni 2023


Druvsorten Solaris ska odlas ekologiskt. Utanför Fjärås har vinodlarna sett klimatförändringarna som en möjlighet.

Vinodlingarna flyttar norrut när klimatet förändras


Fjärås, Halland

Antalet vinodlingar har ökat kraftigt i Sverige från 12 stycken 2011 till 60 vingårdar idag. Ett varmare klimat gör odlingen möjlig. Utanför Fjärås i Halland satsas det på storskalig odling. Här kan du läsa mer.

Antalet sommardagar vid mätstationen Vinga A (som är den som ligger närmast Fjärås i vår genomgång) är 26,4 fler nu än för 50 år sedan.


Lantbrukaren Tommy Petersson på norra Öland är en av dem som fått problem med sinande brunnar och vattenbrist.

Brunnarna sinar när grundvattnet sjunker


Köpingsvik, Öland

Sedan 60-talet har SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, mätt grundvattennivåer. De ser nu en långtgående trend där grundvattennivåer allt oftare blivit riktigt låga under sommaren, vilket är en effekt av varmare klimat. Trenden finns i hela södra Sverige och är tydlig på Öland där det är svårare att lagra grundvatten eftersom jordlagret är tunt. Här kan du läsa mer.

Antalet sommardagar vid mätstationen Kalmar flygplats (som är den som ligger närmast Köpingsvik i vår genomgång) är 27,0 fler nu än för 50 år sedan.


Platan är ett av de främmande träd som nu planterats i Malmö.

Exotiska träd klarar värmen bättre


Malmö, Skåne

Typiska svenska träd i våra städer byts ut mot mer exotiska trädarter som klarar torka och värme bättre. I Malmö är drygt en fjärdedel av stadens träd i parker och gatumiljö av främmande art. Ny forskning visar att det får konsekvenser för fågellivet. Här kan du läsa mer.

Antalet sommardagar vid Lunds mätstation (som är den som ligger närmast Malmö i vår genomgång) är 30,2 dagar fler nu än för 50 år sedan.


Flyttfåglar kan bära på fästingar som i sin tur kan bära på olika virus.

Flyttfåglar tar med sig nya fästingar


Stockholm

Främmande fästingarter som liftar med flyttfåglar från södra Europa och Afrika klarar sig bättre i Sverige i ett varmare klimat. I andra delar av Europa har tropiska sjukdomar kopplade till fästingarna dykt upp. Här kan du läsa mer.

Antalet sommardagar vid Observatoriekullens mätstation i Stockholm är 21,4 dagar fler nu än för 50 år sedan.


Forskare mäter temperaturen på förskolegårdar i Göteborg.

För lite skugga på många förskolor


Göteborg

Det finns för lite skugga på två tredjedelar av de 440 förskolegårdar i Göteborg som forskare undersökt. Trötthet och koncentrationssvårigheter kan bli en följd, men för de riktigt små kan det bli farligt. Forskarna har följt barnens lek utomhus. Här kan du läsa mer.

Antalet sommardagar vid Vinga A mätstation (som ligger närmast Göteborg i vår genomgång) är 26,4 dagar fler nu än för 50 år sedan.


Fjällekologen Lisa Öberg visar hur det ser ut på fjället Getryggen där trädgränsen klättrat uppåt.

Trädgränsen har flyttat sig 235 meter uppåt


Storulvån, Jämtland

Det varmare klimatet märks tydligt i fjällen. Här klättrar trädgränsen allt högre upp längs fjällsluttningarna. På fjället Getryggen, sex mil väster om Åre, har trädgränsen flyttats 235 höjdmeter de senaste hundra åren. Det visar mätningar som pågått sedan 1915. Där det tidigare varit kalfjäll har fjällbjörkar och tall börjat växa. Här kan du läsa mer.

Antalet sommardagar vid Höglekardagen mätstation (som ligger närmast Storulvån i vår genomgång) är 13,8 dagar fler nu än för 50 år sedan.


– Det har blivit väldigt torrt tidigt på säsongen. Gräsbrandssäsongen går ihop med skogsbrandssäsongen och det har vi inte sett tidigare, säger Fredrik Eriksson.

Ökad beredskap för att stoppa skogsbränder


Övernäs, Västmanland

Varmare klimat och torrare somrar ökar risken för skogsbränder. Men kunskapen om bränderna växer också. Räddningstjänsten i Mälardalen står idag mycket bättre rustade för att kunna hantera skogsbränder än 2014 då den stora skogsbranden härjade i Västmanland. Här kan du läsa mer.

Antalet sommardagar vid Ställdalen mätstation (som ligger närmast Övernäs i vår genomgång) är 13,8 dagar fler nu än för 50 år sedan.


Ornitologen Lars Göte Nilsson har länge spanat på fåglar och ser förändringar i fågelbestånden på Kullaberg.

Varmare klimat förändrar fågellivet


Kullaberg, Skåne

Både fågelräkning och forskning pekar åt samma håll: ett varmare klimat förändrar fågellivet. Det märks på Kullaberg naturreservat i nordvästra Skåne där nya arter flyttar in och andra söker sig norrut för att hitta ett svalare klimat. Här kan du läsa mer.

Antalet sommardagar vid Lunds mätstation (som ligger närmast Kullaberg i vår genomgång) är 30,2 dagar fler nu än för 50 år sedan.


Avsaltat Östersjövatten räddade ölbryggarna Kalle Andersson och Nina Schultes på Gotland.

Havsvatten blir dricksvatten


Silte, Gotland

På vissa ställen på Gotland har man problem med att få dricksvattnet att räcka till under sommaren på grund av klimatförändringarna. På senare tid har situationen blivit värre. Men sedan 2018 har avsaltat havsvatten blivit ett viktigt tillskott i dricksvattenförsörjningen på ön. Här kan du läsa mer.

Antalet sommardagar vid Hemse mätstation (som ligger närmast Silte i vår genomgång) är 20,6 dagar fler nu än för 50 år sedan.


Korna är känsliga för värme Hör forskaren Lena-Mari Tamminen berätta vad ett varmare klimat kan innebära för kornas fertilitet och därmed också för lantbruket.

Kor mindre fertila i värme


Östersund, Jämtland

I Haxäng utanför Östersund oroas Magdalena Sundell över vad en eventuell torr och varm sommar kan innebära för korna. Kornas fertilitet försämras av ett varmare klimat. Det visar studier från Sveriges lantbruksuniversitet. - Det här påverkar lantbrukets produktion och lönsamhet på lång sikt, säger forskaren Lena-Mari Tamminen. Här kan du läsa mer.

Antalet sommardagar vid Östersund-Frösön flygplats mätstation (som ligger närmast Östersund i vår genomgång) är 12,6 dagar fler nu än för 50 år sedan.


Hobbyodlaren Göte Karlsson kan odla fler växter nu när sommardagarna blivit fler.

Fler växter överlever i fjällen


Grövelsjöfjällen, Dalarna

Att det blivit fler sommardagar märker Göte Karlsson i Grövelsjöfjällen i norra Dalarna av. Hans familj har odlat här i över 70 år. Nu odlar han bland annat pioner och bärbuskar - växter som tidigare inte klarat sig. Här kan du läsa mer.

Antalet sommardagar vid Höljes mätstation (som ligger närmast Grövelsjöfjällen i vår genomgång) är 12,4 dagar fler nu än för 50 år sedan.