Unik kartläggning av Sveriges förändrade vinterklimat


– så påverkas vi här och nuKlimatförändringar är inte något avlägset som bara kommer att påverka kommande generationer – det händer här och nu. Sverige blir varmare, det regnar mer och antalet dagar med snö blir allt färre.

– Vi ser att det har blivit varmare och att den utvecklingen fortsätter. Det kommer att vara uppenbart för alla att det inte kommer att bli som det varit förut, säger Gustav Strandberg, klimatforskare på SMHI.

Men hur påverkas vi människor, djur och natur av det här? SVT Nyheter har gjort nedslag från Skåne till Norrbotten för att se hur klimatförändringarna märks i vår vardag – men också hur vi anpassar oss. Följ med genom ett Vintersverige i förändring.

Välj din region i rullistan eller tryck på en bild nedan för att se påverkan i din närhet.


Kanal ska rädda stenbron

Blidingsholmsbron är en av de bäst bevarade broarna från 1800-talet, men höga vattenflöden ger sprickor i stenbron.

När vattenmängden under vinterhalvåret ökar i åar och vattendrag för det med sig stora påfrestningar på landskapets kulturbyggnader. Gamla stenbroar slits snabbare och riskerar med tiden att förstöras helt när trycket från vattnet ökar. Blidingsholmsbron i Tingsryds kommun är en av dem.

Här kan du läsa mer

Ny pumpstation ska säkra dricksvatten

“Vi ser ett mer extremt klimat och ökad brunifiering” – hör om hur dricksvattentäkten påverkas av ett förändrat klimat.

Kumla kommun planerar just nu att bygga en ny pumpstation direkt vid Tisaren för att säkra framtidens dricksvatten i Kumla och Hallsberg. Med klimatförändringarna väntas fler skyfall och längre perioder av torka och nu behövs åtgärder för att få en långsiktigt säker vattenförsörjning.

Här kan du läsa mer

Nya Slussen stoppar översvämningar

”Med den nya slussen vi bygger så minskar vi risken att Mälaren svämmar över när vattennivåerna väntas bli högre i framtiden”, berättar Magnus Tengblad på Stockholms stad.

Klimatförändringar ger stigande vattennivåer och fler kraftiga skyfall framöver. Det gör att det har funnits ett behov av att kunna släppa ut mer vatten från Mälaren till Saltsjön. Nu har den första luckan i Victoriaslussen öppnats och när hela den nya slussen står klar i slutet av 2024 kommer man kunna släppa ut 1400 kubikmeter vatten per sekund.

Här kan du läsa mer

Snöbrist försvårar skidåkandet

Oscar Stenhammar försöker åka skidor så mycket som möjligt inför Vasaloppet, men får för det mesta hitta alternativ träning.

Den förhöjda medeltemperaturen leder till allt kortare vintrar. Vintrarna i Uppsala län startar 15-20 dagar senare jämfört med 1961-1990, enligt statistik från SMHI. Även perioden med snö har blivit drygt 20 dagar kortare. Det här får konsekvenser för utövare av vintersporter.

Här kan du läsa mer

Renarnas bete hamnar under istäcke

Renbetet är en ständig oro: "Årets vinter är den första bra vintern på länge", säger renskötare Tina Eriksson i Gällivare skogssameby.

Det låsta renbetet är ett problem som uppkommer allt oftare på vintrarna, enligt både renskötare och forskare. Det handlar om is mot marken på grund av vinterregn eller snabbt skiftande temperaturer. Renarna kommer då inte åt betet och renskötarna tvingas att utfordra renarna med ensilage eller renfoder.

Här kan du läsa mer

Varmare vintrar förlänger fästingsäsongen

“Tiden som är fästingfri blir kortare” - hundägaren Jaana Halonen märker hur Yazza och Mocca får fästingar tidigt på året.

De allt mildare vintrarna förlänger fästingsäsongen och det ökar risken för spridning av borelia och TBE. Biologen Kajsa Mellbrand vid länsstyrelsen i Sörmland har följt utvecklingen under 20 år och ser att småkryp som fästingen numera är aktiva under en större del av året. Hundägaren Jaana Halonen från Nyköping berättar i klippet om hur hon märkt av utvecklingen.

Här kan du läsa mer

Mildare vintrar har gett mindre istäcke

Förändringar i havsisens utbredning utgör en viktig klimatindikator, menar forskare på SMHI.

”De här 30 senaste åren har vi sett mindre av de extrema och svåra isvintrarna. Det beror på att det har blivit varmare generellt i området” säger Per Pemberton som är forskare inom fysisk oceanografi med huvudinriktning på havs- och havsismodellering hos SMHI. Forskare är också överens om att havsisen kommer att påverkas kraftigt de kommande 100 åren. Isvintrarna kommer att bli kortare och mildare.

Här kan du läsa mer

Mindre tjäle ger skador i skogen

Skador på körvägar i skogar i Västmanland kan bli vanligare framöver. Skogsbolagen gör nu anpassningar för att kunna fortsätta avverka skog trots mindre tjäle i marken under vintrarna.

Varmare vintrar ställer till det för skogsbolagen i Mellansverige. Man är beroende av tjäle i marken för att köra maskiner i terrängen och timmerlastbilar på skogsbilvägar. Nu när tjälen inte går att lita på så måste skogsindustrin anpassa sig.

Här kan du läsa mer

Varmare vatten hotar fjällrödingen

I Norrbotten har medeltemperaturen stigit med mellan 1 och 1,5 grader under helåret i jämförelse mellan 1961-1990 och 1991-2020. På vintern är ökningen ännu större och kan lokalt uppgå till 2,5 grader.

Fiskekonsulenten Dan Blomqvist i Luleå får redan nu uppgifter om att röding och annan fisk förvinner från fjällsjöar när vattnet blir varmare. Istället tar mört, gädda och abborre över.

Här kan du läsa mer

Rasrisk ökar med klimatförändringar

Karin Odén, geotekniker vid Statens geotekniska institut, visar hur stora sjok av lera rasat ner i Göta älv, ett problem som ökar med klimatförändringarna.

I Västra Götaland är risken för jordskred och ras störst i Sverige. Klimatförändringarna medför mer nederbörd och gör att riskerna ökar ännu mer. I Västra Götaland är det området runt Göta älvdalen som är mest problematisk. Och av kommunerna där så är Lilla Edets kommun en av de värst utsatta, både när det gäller inträffade skred och risken för nya.

Här kan du läsa mer

Mer rening krävs av dricksvattnet

Dricksvattnet till en halv miljon människor som tas ur sjön Bolmen måste renas med mer kemikalier när klimatförändringar gjort vattnet brunare.

Bolmen som är dricksvattentäkt åt en halv miljon människor har blivit allt brunare. Klimatförändringarna är en del av utvecklingen. Ökade temperaturer leder till skyfall som leder till höga vattenflöden. Det för med sig organiskt material i sjöarna. Konsekvensen blir att mer kemikalier måste användas för att rena vattnet. Juha Rankinen är ledare för ett forskningsteam som har studerat vattnet under flera års tid.

Här kan du läsa mer

Vinterparadis för sjöfåglar

Bläsanden har ökat från ett tiotal till omkring 15 000 i det här området”, berättar Fredrik Haas, forskare på biologiska institutionen i Lund. Foto: Magnus Martinsson TT.

Forskare på Biologiska institutionen i Lund har räknat övervintrande fåglar i Skåne sedan 1967 - och utvecklingen är tydlig: De isfria vintrarna har gjort att vissa fågelarter som tidigare inte har övervintrat i Skåne har ökat explosionsartat.

Här kan du läsa mer

Klimatkunskap kan ge unga jobb

Hör studenterna Ana-Maria Stanica och Benno Jochems om varför de tycker det är viktigt att studera hållbarhet.

Det är inte bara djur och natur som påverkas av klimatförändringar. På högskolan i Jönköping har antalet utbildningar med hållbarhetsfokus ökat kraftigt de senaste 20 åren. Det har tillkommit 25 nya kurser om hållbarhet. Enligt högskolans ledning finns en ökad efterfrågan från arbetsmarknaden på kunskaper om hållbarhet delvis på grund av klimatförändringar.

Här kan du läsa mer

Skoterklubbens verksamhet smälter bort

”Snart ett minne blott.” Här försöker skoterklubben i Gävle rädda sin hobby som bokstavligen håller på att smälta bort.

Det är mitt i vintern men än har skoterklubben i Gävle inte kunnat åka på sina 30 mil leder den här säsongen. Snötillgången var bättre förut, enligt ordförande Johan Berntsson. SMHI:s klimatforskare Gustav Strandberg bekräftar bilden: ”Det är här vi ser att förändringen på snösäsongen är störst”, säger han.

Här kan du läsa mer

Hotet mot flodpärlmusslorna växer

Andreas Holmberg,  sötvattenbiolog på länsstyrelsen, visar upp en flodpärlmussla. Hotet mot Blekinges flodpärlmusslor växer med klimatförändringarna när åar riskerar att torka ut.

Klimatförändringen som medför längre perioder av torka har gjort att flodpärlmusslan i Silletorpsån utanför Karlskrona är hotad. Flodpärlmusslan behöver rinnande vatten och under perioder av torka så kan den dö ut. Det gör att arten riskerar att försvinna.

Här kan du läsa mer

Mer regn och mindre snö i Vasaloppspåret

Pistmaskinsföraren John Lif om hur han märker av förändringar i klimatet. ”Det är stor skillnad mot när jag började”.

Det blir allt varmare i Sverige och det är på vintrarna som det märks som mest, det slår klimatforskare på SMHI fast. I Vasaloppspåret märker pistmaskinsföraren John Lif av förändringarna. Just i år har snöläget varit bättre än på 10 år men under hans 30 år i spåren har han sett hur det regnar mer och snöar mindre jämfört med när han började.

Här kan du läsa mer

Snöbrist satte stopp för rallyt

Klimatet knäckte det värmländska VM-rallyt. ”Det är många som haft sömnlösa nätter på grund av vintrarna som varit”, säger Glenn Olsson, före detta vd Svenska rallyt.

2019 var sista året som rallybilarna flög över ikoniska Colins crest på Vargåsensträckan i Svenska rallyt. Två år senare var rallysagan i den värmländska skogarna slut efter att klimatförändringarna gjort det omöjligt att garantera ett riktigt vinterrally.

Här kan du läsa mer

Isigare vägar kräver mer salt

"Det har blivit mera svaijiga vintrar", säger Andreas Nyqvist som arbetar med att halkbekämpa vägar i Jämtlands län.

I Jämtland har antalet vinterdygn när temperaturen växlar runt noll grader ökat. Det visar data från SMHI. När Andreas Nyqvist började arbeta 2005 med att ploga och halkbekämpa var det inga vägar i Jämtlands län som saltades. Idag används salt på de stora vägarna som exempelvis E14.

Här kan du läsa mer

Halkan brer ut sig längs Norrlandskusten

“Ibland är det så dåligt att man får vara inne en hel dag” - hör dagbarnvårdaren Åsa Holmberg i Tavelsjö om hur hon märker av halkan.

Det har blivit halkigare i Norrland. Detta när antalet dagar där både plus- och minusgrader uppmäts under samma dygn under vintern har ökat. Det visar mätningar som SMHI har genomfört. Hos dagbarnvårdaren Åsa Holmberg i Tavelsjö utanför Umeå märks det att de halkiga dagarna blivit fler.

Här kan du läsa mer

Här räddas husen från översvämningar

Norrköping bygger klimatanpassat för att klara mer regn.

Extremväder med kraftiga skyfall blir allt vanligare i samband med klimatförändringarna. Kommunerna måste anpassa bebyggelsen för att förhindra översvämningar och i Norrköping finns ett helt nybyggt område som ska rädda husen vid kommande översvämningar. Maria Rothman, Norrköpings kommun, visar runt i området som är anpassat för klimatförändringarna.

Här kan du läsa mer

Öbor isoleras när isarna blir svagare

Öbor i Luleå skärgård blir allt mer isolerade när havsisarna i Bottenviken blir mindre farbara under vintrarna. Fiskaren Johnny Stålarm på Hindersön vittnar om hur det blir svårare att ta sig till fastlandet när isarna inte bär.

Havsisarnas utbredning varierar kraftigt år från år men när man ser över en längre tid kan man se en tydlig trend. På hundra år har isutbredningen i Östersjön, dit Bottenviken räknas, minskat med i genomsnitt 6000 kvadratkilometer per årtionde.

Här kan du läsa mer

Värmen ger längre växtsäsong

Det är en grön vinter på Österlen. Ett varmare klimat ställer både krav och gynnar det skånska lantbruket.

Växtsäsongen har blivit 15 dagar längre i Skåne enligt SMHI och det är fler dygn där temperaturen ligger över fem plusgrader. Det gör att grödor, som normalt odlas i Sydeuropa, introduceras i det skånska lantbruket. ”Detta har skett de senaste 20 åren och vi ser det som en effekt av klimatförändringar”, säger Johannes Åkerblom, växtodlingschef för Lantmännen.

Här kan du läsa mer
Fakta

Det är skillnad på väder och klimat. Väder är det som är utanför fönstret just nu. Klimat är statistik om väder som samlats i en mätserie som omfattar 30 år och kallas normalperiod.

Sveriges årsmedeltemperatur har ökat med 1,9 °C jämfört med perioden 1861–1890. Det är också vetenskapligt fastslaget att den här uppvärmningen beror på ökade utsläpp av växthusgaser säger SMHI och FN:s klimatpanel IPCC. Enligt FN:s klimatpanel IPCC är det “tveklöst” eller “entydigt” att det är människans utsläpp och aktiviteter som orsakar uppvärmningen.

Sveriges årsnederbörd har ökat sedan 1930 från 600 mm/år till nästan 700 mm/år. Ökningen är störst i västra Götaland och norra Norrland där den ökat med 10 procent mellan de två normalperioderna 1961-1990 och 1991-2020.

Antalet dagar med snötäcke har minskat 16 dagar i snitt sedan 1950.

Källor SMHI:

Klimatförändringar: Observerad klinatförändring i Sverige

Temperaturförändringar: Klimatindikator-temperatur

Nederbördsförändringar: Sveriges klimat har blivit blötare och varmare

Isförändringar: Klimatindikator-maximal isutbredning

Snöförändringar: Klimatindikator-snö

IPCC: Effekter, anpassning och sårbarhet


Visa

Relaterat


SVT Nyheter

Anders KauranenResearch

SVT DatajournalistikWebbproduktion


Publicerad: 7 februari 2023