Vad händer när elen dör?

Sverige och svenskarna blir allt mer beroende av el. Följ SVT:s satsning där vi vänder och vrider på strömlösheten.