Gripna personer med ansiktet mot tegelvägg, poliserGripna personer med ansiktet mot tegelvägg, poliser

Ungdomar kastade sten mot polis vid skola

Oroligheter utbröt vid Alléskolan i Hallsberg den 6 mars 2016. Sten och glasflaskor kastades mot både polisen och SVT:s team på plats. Elva personer har gripits för upploppet.