Coronaviruset i Örebro län

24 mars 2020 kom den första rapporten om att en coronasmittad patient vårdades på intensivvårdsavdelningen på USÖ. Här hittar du den samlade rapporteringen från pandemin.