Silhuett av gravid kvinna i fönster

SVT granskar hemförlossningar

Region Stockholm är en av få regioner i landet som erbjuder regionfinansierad hemförlossning. Men SVT:s granskning visar att flera komplikationer uppstått i samband med hemfödslarna och att dessa undanhållits från beslutsfattande politiker.

Allt om: SVT granskar hemförlossningar

8 artiklar