Polis som patrullerar. Grafik av zon.

Visitationszoner

Vad är visitationszoner? Lagen om säkerhetszoner, även kallade visitationszoner, började gälla i Sverige 25 april 2024. Polisen får införa en tillfällig säkerhetszon i ett visst område om det finns risk för brottslig verksamhet som innefattar skjutning eller sprängning i området.
Här samlar vi alla nyheter om visitationszoner.

Allt om: Visitationszoner

31 artiklar