SkönhetsbehandlingSkönhetsbehandling

SVT granskar skönhetsingreppen

Marknaden för skönhetsingrepp växer, men den är delvis oreglerad och konsumentskyddet nästan obefintligt, trots att ingreppen kan ge svåra skador.