Återkommande utomhuskonst i Örebro

Open art är en återkommande konstutställning utomhus. Den visas i centrala Örebro vartannat år. Konstnärer från hela världen ställer ut under den temporära sommarutställningen.