Hur länge sedan var det du pratade med någon som inte tycker som du?

Sverige möts är ett projekt som erbjuder människor som har olika åsikter att träffas och samtala om engagerande frågor.