Sveriges övergivna platser

Samhällen där ekonomin rasat, naturkatastrofer härjat eller där befolkningsutvecklingen stagnerat. Orsakerna varierar men alla möttes av samma öde: De blev övergivna.

I fokus