Direkt

Domen i stora spionmålet

Båda bröderna döms för grovt spioneri i tingsrätten. SVT Nyheter sänder och rapporterar direkt om domen.

Båda bröderna döms för grovt spioneri i tingsrätten. SVT Nyheter sänder och rapporterar direkt om domen.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
Båda bröderna döms i den uppmärksammade spionrättegången. Peyman Kia är den äldre brodern.

Domen mot spionbröderna

Pinnat inlägg

Säkerhetspolischefen: "Något som inte får hända"

Säkerhetspolischef Charlotte von Essen säger i ett pressmeddelande att det handlar om mycket allvarlig brottslighet och en anställd som missbrukat förtroendet.

- Det är något som inte får hända, men som vi som säkerhetstjänst vet kan hända. Säkerhets- och underrättelsetjänster är ett prioriterat mål för främmande makt, fortsätter hon.

- Att det var Säkerhetspolisen som fattade misstankar mot den tidigare anställde har gett oss möjligheter att under en längre tid vidta åtgärder för att hantera skadorna.

Säkerhetspolischef Charlotte von Essen. Henrik Montgomery/TT
Säkerhetspolischef Charlotte von Essen. Henrik Montgomery/TT
Pinnat inlägg

Bröder döms för grovt spioneri

De två spioneriåtalade bröderna Peyman Kia, 42, och Payam Kia, 35, döms för grovt spioneri. Peyman Kia döms även för obehörig befattning med hemlig uppgift.

Den äldre brodern döms därmed till livstids fängelse och den yngre bordern döms till fängelse i nio år och tio månader.

Det meddelar Stockholms tingsrätt på torsdagen, som skriver att det är "ställt utom rimligt tvivel att bröderna, gemensamt och i samråd, obehörigen och för att gå Ryssland och GRU tillhanda, anskaffat, befordrat och röjt uppgifter vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för Sveriges säkerhet".

Greps vid tillslag

Det var under hösten 2021 som den äldre brodern, som har en bakgrund inom Säpo och Försvarsmakten och vid tillfället arbetade som högt uppsatt myndighetschef, greps i samband med ett tillslag.

Senare greps och häktades även den yngre brodern.

I november förra året åtalades de båda för grovt spioneri och den efterföljande rättegången har omgärdats av omfattande säkerhet och sekretess.

Enligt åtalet ska den äldre brodern under sin tid på bland annat Säkerhetspolisen och Must, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, ha gått den ryska underrättelsetjänsten, GRU, tillhanda genom att ha försett dem med hemligstämplad information.

"Brott som är systemhotande"

Enligt tingsrätten bedöms den äldre brodern ha anskaffat omkring 90 dokumet, varav den yngre brodern medverkade till cirka 65 dokument. Enligt tingsrätten ska bröderna ha "befordrat och röjt" hälften av dokumenten.

- Grovt spioneri är ett mycket allvarligt brott som är systemhotande. Den äldre brodern har begått en spionerigärning som måste hänföras till den mest allvarliga kategorin. Gärningen har rört förhållanden av mycket stor betydelse, skriver chefsrådman Måns Wigén.

Vidare konstateras att den äldre brodern har fått tillgång till hemlig information genom sin anställning inom svensk säkerhets- och underrättelsetjänst.

"Med full insikt om skadeverkningarna har han anskaffat, befordrat och röjt den informationen till Ryssland, som utgör det främsta hotet mot Sveriges säkerhet. Påföljden ska därför bestämmas till livstids fängelse.”, skriver tingsrätten vidare.

En stor del av utredningen omfattas fortsatt av strikt sekretess, varpå endast de offentliga delarna av domen kommer att lämnas ut enligt Stockholms tingsrätt.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
En undersökning visade att fjärrkontrollen, som ska efterlikna en bilnyckel, innehöll en dold kamera och minneskort. Foto: Polisens förundersökning.
I den yngre broderns hem hittades fjärrkontrollen, som ska efterlikna en bilnyckel, och som innehöll en dold kamera och minneskort. Foto: Polisens förundersökning.

Spioneriet ökar kraftigt i Sverige. Omkring 200 ryssar har utvisats ur EU det senaste året, säger Henrik Häggström.

- Det är viktigt att komma ihåg det när vi diskuterar de här frågorna.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

Advokaten: Domen kommer att överklagas

Peyman Kias advokat Anton Strand meddelar att livstidsdomen kommer att överklagas.

- Min huvudman har ju förnekat de här anklagelserna så det är förstås en besvikelse, säger Anton Strand till SVT Nyheter.

Han fortsätter:

- Jag har talat med honom för en stund sedan och redan fått uppdraget att överklaga.

När förväntar ni er lämna in överklagan?

- Det ska ju ske inom tre veckor. Det kommer att ske ganska snart.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

"Spännande att tänka på vad som inte nämndes i domen"

I domen framkommer att den äldre brodern har drivits av ekonomiska motiv. Analytikern Henrik Häggström tycker dock att det inte har framkommit hur allting initierades.

- Det pratades väldigt lite om hur det hela har gått till. Blev de rekryterade eller inte? Det där spännande frågor, vad driver folk att bryta mot alla sekretessregler?

Har du själv någon tanke om det?

- Det finns amerikansk forskning som visar att det är ganska sällsynt att bli rekryterad. Det är mer vanligt förekommande att folk på eget initiativ tar kontakt. Det kan vara av ekonomiska skäl, att man är arg på sin arbetsgivare eller på grund av spänning.

Att hindra sådana typer av läckor är betydligt svårare att förekomma, säger Henrik Häggström.

Påverkar förtroendet för Sverige

Det faktum att Sverige har haft en mullvad i den djupaste säkerhetsorganisationen kommer påverka Sveriges samarbeten med andra länder, tror Henrik Häggström, analytiker vid Försvarshögskolan.

- Självklart påverkar det förtroendet för vår förmåga att hålla säkerheten kring vår egen verksamhet. Det här blir ju särskilt känsligt i en tid när vi ansöker om Natomedlemskap, säger han.

Experten: "Kan ha röjt källor och metoder"

Tony Ingesson, forskare i underrättelseanalys, framhäver att spionmålet är ett väldigt ovanligt fall i Sveriges historia.

- Det enda jag tycker liknar det här någorlunda är Stig Bergling-fallet, säger han.

Hur mycket kan Peyman Kia ha förstört för svensk underättelsetjänst?

- Rent hypotetiskt kan han ha försvårat möjligheterna att bedriva kontraspionage i Sverige och på så vis kan han ha underlättat för rysk underrättelseverksamhet i Sverige.

Ingesson tillägger att Peyman Kia också kan ha röjt källor och metoder eller andra typer av förmågor som behöver ersättas.

- Liknande fall i andra länder har lett till att sådana här skadeverkningar kan ha tagit flera år innan de reparerats.

Därför döms Peyman Kia till livstids fängelse

Rättens ordförande förklarar nu hur de motiverar den äldre broderns straff (livstids fängelse). Det handlar i korthet om följande:

• Det är ett anskaffande av väldigt många dokument (cirka 90)

• Det är dokument av stor betydelse

• Det gäller svensk underrättelse- och säkerhetstjänst

• Hälften av dokumenten har befordrats och röjts

• Det har varit en noggran planering och genomförande

• Syftet har varit att berika sig

• Det finns inga förmildrande omständigheter

En viktig faktor i sammanhanget är att Ryssland bedöms utgöra det främsta hotet mot Sveriges säkerhet. Spionerigärningar som syftar att gå Ryssland tillhanda är därför de mest allvarliga i relativ mening, enligt rätten.

Än viktigare är att den äldre brodern länge varit verksam i svensk underrättelse- och säkerhetstjänst. Han har haft stor tillgång till dokument i den högsta säkerhetsklassen och varit fullt medveten om skadeverkningarna av att röja den här typen av dokument för främmande makt, säger rättens ordförande.

Inte klarlagt vilka dokument som röjts

Tingsrätten har kommit fram till att bröderna har fyllt en väska med hemlig information bestående av cirka 90 dokument med syftet att gå Ryssland och GRU tillhanda.

- Man kan inte dra en annan slutsats än att under perioden våren 2014 till årsskiftet 2018/2019 har bröderna vid ett flertal tillfällen överlämnat information och mottagit ersättning från, vad man kan utgå, Ryssland och GRU, säger Måns Wigén.

Det har dock inte klarlagts vilka av de dokument, som åtalet omfattas, som har befordrats och röjts, säger rättens ordförande.

"Ryssland främsta hotet mot Sveriges säkerhet"

Måns Wigén påpekar att Ryssland bedöms utgöra det främsta hotet mot Sveriges säkerhet vilket gör att spionerigärningar som syftar till att gå Ryssland till handa är de mest allvarliga.

Han tillägger att den Peyman Kia har varit verksam under lång tid inom svensk underrättelse- och säkerhetstjänst och har haft stor tillgång till dokument i den högsta skyddsklassen.

- Han har också genom sin profession varit fullt medveten om skadeverkningarna kring att röja den här typen av dokument genom främmande makt.

Hanterade stora mängder kontanter

Peyman Kia har under en tiomånadersperiod mellan 2016 och 2017 hanterat en större mängd kontanter. Det handlar om drygt en halv miljon kronor varav det mesta varit i dollar, berättar rättens ordförande Måns Wigén.

- Vi bedömer att den äldre brodern inte har kunnat lämna en trovärdig förklaring till varför han har haft de här kontanterna

Senaste om: Spionbröderna