Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
Jämställdhetsministern: Oskuldsoperationer ska kriminaliseras. Foto: Cornelia Schauerman/SVTVisa alla (2)
Visa alla (2)

Oskuldsläkare stoppas i regionerna

Uppdaterad
Publicerad

Efter SVT:s avslöjande att 5 av 20 privata kliniker utför ”oskuldsoperationer” på hedersutsatta kvinnor, stoppas nu klinikerna i landets regioner.
Samtidigt vill jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) göra ingreppen straffbara för fler än läkare och vårdpersonal.

– Jag vill se en riktigt bred kriminalisering, säger hon till SVT.

Så kallade ”oskuldsoperationer” utförs av plastikkirurger och läkare på privata kliniker, visade SVT Nyheters granskning. Ofta i hemlighet, eftersom det är en känslig och kritiserad verksamhet. 

Läkaren på Diamond plastikkirurgi i Örebro som avslöjades i en dold inspelning där han erbjöd reportern en operation trots att hon sa att hon var tvingad, har nu avslutat sin anställning. Efter avslöjandet krävde Liberalerna i regionfullmäktige stopp för läkare från kliniken.

Inte välkomna tillbaka

Nu är det slut med samarbete med flera av de privata klinikerna. 

– De är inte välkomna tillbaka hit, om de utför sådana här gärningar. Vi ska hjälpa de här flickorna och kvinnorna att leva sitt liv, inte ett liv i förtryck, säger Behcet Barsom (KD), ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Örebro. 

Läkarna, särskilt från de stora plastikklinikerna, har tagits in av elva regioner runt om i Sverige visar SVT:s granskning. De senaste fem åren har Akademikliniken fakturerat regionerna vård för 10,6 miljoner kronor. När SVT granskar fakturor från de större klinikerna handlar det inte om “oskuldsoperationer” utan om andra skönhetsingrepp.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
”Jag tänker på den enskilda kvinnans säkerhet” – hör akademiklinikens kirurg förklara varför de erbjuder ”oskuldsoperationer” och hur de går till. Foto: Karin Fallenius/SVT

För patienter i region Jönköping har läkare från Akademikliniken utfört fettsugning, och för region Västmanland och Uppsala hårtransplantationer. Men Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala säger att läkare som avslöjats med att utföra “oskuldsoperationer” inte fortsatt kommer att anställas. 

– Vi läkare får inte orsaka skada. Det är ju stötande. Om det ska orsaka en blödningssituation så är det ju skadligt. Det är djupt oetiskt, säger Köhler.

Fakturerat för miljoner

Av de elva regioner som anlitat klinikerna tar alla avstånd från dem idag och menar att de inte kommer att anlitas framöver. 

En kirurg på Estetiska institutet som erbjöd SVT:s reporter en ”oskuldsoperation” har tidigare i år anlitats av region Sörmland för bröstplastikkirurgi. Men inte heller de kommer att ta in läkare igen som de vet utför ”oskuldsoperationer” privat, skriver Christoffer Öqvist (M) regionstyrelsens ordförande till SVT. “Nej det ska vi inte göra. Det strider mot vår värdegrund“.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
Hör när reportern berättar om hotbilden för läkaren – plastikkirurgen hävdar sedan att han ringer polisen i sådana fall. Foto: SVT

8 av 10 besök var fusk

Även Region Stockholm har sagt upp sitt avtal med den privata kliniken Vårby Care som både erbjöd en operation och tipsade SVT:s reporter att stoppa upp en kycklinglever för att blöda på bröllopsnatten. Kliniken har fakturerat Stockholmsregionen vård för 30,7 miljoner kronor de senaste fem åren. Regionens revision visar att det är oklart vilka ingrepp kliniken tagit betalt för.

Ministern: Vill sända tydligt budskap

De ansvariga myndigheterna Ivo och Socialstyrelsen kan inte svara på om “oskuldsoperationer” bryter mot Patientsäkerhetslagen, utan inväntar en statlig utredning som skulle ha presenterats denna vecka. Utredningen har nu skjutits på framtiden efter SVT:s granskning eftersom regeringen vill ha lagstiftningen på plats när den presenteras till sommaren.

– Vi ska sända ett tydligt budskap att detta inte ska understödjas och definitivt inte något som staten ska medverka i med någon form av skattefinansiering, säger jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L).

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video
Se när SVT:s reporter wallraffade som en hedersutsatt kvinna – och erbjöds operationer för att ”återställa oskulden”. Foto: SVT

Känner du till fler kliniker eller bär på en egen historia? Här kan du tipsa SVT:s granskande reportrar.
 

Region Gävleborg

Vi tar SVT:s uppgifter på största allvar, och vi kommer att se över hur vi använder oss av dem framöver. Kan vi, så kommer vi inte att anlita dem, säger Johan Kaarme, hälso-och sjukvårdsdirektör på region Gävleborg.  

Region Kalmar

Kommer inte ta in kliniken igen. “Nej. Det är inte en fråga som är aktuell hos oss.” Anna Nykvist, kommunikatör. 

Region Stockholm

“Enligt Läkarförbundets etik och ansvarsråd saknar hymenplastik vetenskaplig grund och att sådana operationer bidrar till att »befästa myten om mödomshinnan och oacceptabla normer om heder och kvinnors sexualitet«. Även svensk förening för obstetrik och gynekologi (SFOG) anser att hymenrekonstruerande ingrepp inte är förenliga med vetenskap och beprövad erfarenhet och att de inte bör utföras.” Chefläkare Johan Bratt. 

Region Uppsala

-Vi läkare får inte orsaka skada. Det är ju stötande. Om det ska orsaka en blödningssituation så är det ju skadligt, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör. 

Region Jönköping

-Vi har ingen intention om att fortsätta det arbete med att remittera patienterna till den kliniken. Vi avslutar det, säger Martin Takac, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård.  

Region Västra Götaland

Har inget avtal med kliniken och tar avstånd.

“Framkommer något vid intervjuer eller vid referenstagning som innebär att det finns anledning att tro att personen inte kommer att följa lag eller VGR:S egna riktlinjer i arbetet i VGR är anställning inte aktuell.” Thomas Schulz Rohm, kommunikatör 

Region Örebro

-De är inte aktuella i våra verksamheter om de utför sådana här gärningar. Vi ska hjälpa de här flickorna och kvinnorna att leva sitt liv, inte ett liv i förtryck, säger Behcet Barsom (kd), ordförande för hälso-och sjukvårdsnämnden. 

Region Sörmland

Kommer inte att ta in läkaren igen. “Nej. Det strider mot vår värdegrund” Christoffer Öqvist (M) regionstyrelsens ordförande. 

Personen har utfört bröstplastikkirurgi och viss bröstcancerkirurgi. ”Vi har inte fått några signaler om att dessa inte utförts korrekt. Vi ser därför ingen anledning att inleda granskningar av de patienter han behandlat just nu.” 

Region Halland

-Vi har inget avtal med Akademikliniken i nuläget, säger Elisabeth Funkqvist, presskommunikatör på regionen.

Region Västmanland

”Vi tar avstånd från de kliniker som utför den här typen av ingrepp och de ska inte anlitas. Våra anställda och leverantörer ska följa vår värdegrund.” skriver regionråd Malin Gabrielsson (KD). 
Region Västmanland har valfrihet för öppen specialistvård. Patient kan därför själv ha vänt sig till någon sådan klinik för ett ingrepp de fått remiss för. Fakturan skickas då till hemregionen. 

Region Värmland

Kommer inte ta in kliniken igen. Det raka svaret är ”nej”, säger Sofie Ernerudh, kommunikatör

Att leva med hedersrelaterade begränsningar och bestraffningar innebär att det finns förväntningar och krav på att familjens, släktens eller ett ännu större kollektivs intressen sätts framför de egna. Kvinnors sexualitet och intima relationer är ofta hela familjens angelägenhet eftersom det kan påverka familjens anseende. Flickor och kvinnor som sexdebuterat innan äktenskapet, bryter mot de normer och värderingar som gäller och riskerar att bli bestraffade med våld.
 
Kontrollen av flickors och kvinnors sexualitet betraktas som nödvändig för att upprätthålla familjens anseende och status. Det innebär att rykten kan räcka för att en familj ska anses förlora sin heder. Det kan också medföra att flickor och kvinnor som utsätts för sexuella övergrepp inte vågar berätta om det, och att de skuldbeläggs om det kommer fram.

Ogifta kvinnors oskuld och gifta kvinnors kyskhet är två centrala ideal för människor som praktiserar hedersnormer. Val av partner är till exempel många gånger inte en individs eget val utan en angelägenhet för familjen eller ett större kollektiv. Upprätthållande av oskuldsidealet sker genom könssegregation, invaderande föräldraskap, barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning.

Hedersrelaterat våld och förtryck förekommer inom många kulturer och religioner.

Källa: Hedersförtryck.se

Till socialtjänsten, hälso- och sjukvården eller polisen där du bor.

Akuta händelser

Vid akuta händelser bör du alltid kontakta 112. Om händelsen inte är akut, men du ändå behöver kontakt med sjukvård kan du ringa till Vårdguiden 1177 för att få hjälp om vart du kan vända dig inom vården.

Socialtjänsten

De flesta kommuner i Sverige har ett journummer dit man kan ringa om man är i akut behov av hjälp under kvällar och helger. Mer information finns på din kommuns hemsida.

Ungdomsmottagningen

På samlingssidan umo.se finns kontaktvägar till alla landets ungdomsmottagningar. Hit kan du vända dig om du är mellan 13 och 25 år. Det går även att ringa och skicka in frågor via mejl.

Origo

Resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck. Ring anonymt och gratis under vardagar kl 09.00-16.00 på 020-25 30 00 – samtalet syns inte på telefonräkningen. Du kan också ställa en hemlig fråga här.

Eller till ett urval av organisationer och föreningar i Sverige:

TRIS – Tjejers rätt i samhället

Till TRIS nationella jourtelefon 010-255 9191 kan du som är utsatt för hedersförtryck vända dig anonymt för att få stöd och råd. TRIS har också en chatt som är öppen måndagar och torsdagar mellan 15.00-23.00. Du som chattar kan vara helt anonym.

GAPF – Riksföreningen Glöm aldrig Pela och Fadime

Om du själv är utsatt eller om någon i din närhet är utsatt kan du ringa till GAPF:s stödjour för råd, stöd och hjälp: 070 000 93 28. Stödjouren är öppen dygnet runt, du som ringer kan vara helt anonym och samtalet är kostnadsfritt.

Kvinnofridslinjen

På uppdrag av regeringen bemannar nationellt centrum för kvinnofrid telefonlinjen dygnet runt, året om. Samtal till linjen syns inte på telefonräkningen och är helt kostnadsfria. Kvinnofridslinjen går att nå på telefon: 020 50 50 50.

BRIS – Barnens rätt i samhället

Du som är under 18 år kan ringa till Bris och tala med en kurator. Deras telefonnummer är 116 111 och alla samtal är anonyma. Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på telefonräkningen.

Rädda Barnen

Den som är barn eller ungdom kan prata med Rädda Barnen om hedersrelaterat förtryck, våld, begränsningar, rättigheter, kärlek, tvångsäktenskap och könsstympning i chatten ”Kärleken är fri”. Chatten är öppen tisdag–torsdag klockan 13.00–15.00 och måndag–torsdag och söndag klockan 19.00–21.00.

Kvinnojourer

Det finns flera kvinnojourer runt om i landet som erbjuder stöd och hjälp. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) har samlat alla jourer på sin hemsida roks.se.

Unizon

Riksförbundet Unizon som samlar över 130 kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer över hela landet. Via deras hemsida, unizonjourer.se, finns kontaktvägar till jourer och stödverksamhet.

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

SVT Nyheter granskar

Mer i ämnet