Det är brist på analyskapacitet i flera län – så är läget i landet. Foto: TT

Larmet: Sju regioner har nått maxtaket för provtagning

Uppdaterad
Publicerad

Allt fler vill boka provtagning för misstänkt covid – och på flera håll i landet är maxtaket för provtagningen nådd.

I länsstyrelsernas rapporter för den senaste veckan, som SVT har gått igenom, uppger flera regioner att behovet av provtagning är större än vad de klarar av. 

”Vissa områden i till exempel Örebro har mycket låg provtagningsnivå per 1 000 invånare. Detta är oroande eftersom man i de områdena inte lika tidigt kan trycka tillbaka smittspridning”, skriver Länsstyrelsen i Örebro län.

Coronautbrottet – SVT Nyheter granskar

Ökad smitta i 20 av 21 län

Enligt den sammanställning som länsstyrelserna skickat till regeringen var det totalt sju regioner som nådde maxkapaciteten i provtagning under vecka 45. Trots det så fortsätter antalet positiva prover att öka.

20 av 21 län rapporterar om ökad smittspridning och sex län uppger att smittan tagit sig in på äldreboenden.

”Smittspridning finns på särskilda boenden, inom hemtjänsten och inom slutenvården. Omkring 20 procent av alla bekräftade fall arbetar inom vård och omsorg”, skriver Länsstyrelsen i Kalmar län.

Uppgifter: Hallengren kallar till möte

Enligt uppgifter till Dagens Nyheter har socialminister Lena Hallengren (S) nu kallat regionerna, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen till möte nästa vecka, den 18 november, för att diskutera frågan.

”Jag vill ta del av den verklighet som regionerna upplever, de insatser som regionerna vidtar för att upprätthålla testning och smittspårning och säkerställa att alla tänkbara resurser satsas för att klara en hög nivå på dessa verksamheter”, står det i kallelsen från Hallengren som DN tagit del av.

Oro för inställda julbord

Näringslivet har drabbats hårt av de lokala restriktioner som finns på olika håll och flera län önskar stödåtgärder och tillfälliga ersättningar till drabbade näringsidkare.

En kommundirektör varnar för att ”en massarbetslöshet på minst 20 procent är att vänta i januari”.

Man befarar också att utebliven julhandel kan innebära ytterligare påfrestningar på näringslivet.

Så är läget i din region

Stockholm: Ökad smittspridning och ökad belastning på vården. Två kommuner rapporterar betydande påverkan. Under fyra dagar pausades nybeställningarna av hemtester för att beta av den kö som uppstått. Nu är kön borta och ett tak har införts för beställning av tester.

Västerbotten: Smittspridningsfrekvensen ökar i hela länet (+635). Störst förändring syns i södra Lappland. Regionen ser en markant ökning av inneliggande patienter. Första nya dödsfallet inom länet sedan juni 2020.

Norrbotten: Fortsatt snabbt ökande smittspridning. 14 personer vårdas på sjukhus, varav tre på IVA samt en avliden. Mycket ansträngt vad gäller smittspårning. Fler kommuner rapporterar om smitta inom särskilt boende. Ökande oro gällande bland annat skyddsmaterial och personella resurser. Näringslivet och föreningslivet har utmaningar till följd av ändrat beteende i samhället.

Uppsala: Fortsatt ökad smittspridning. Cirka 70 vårdas på sjukhus varav cirka tio patienter på IVA. Fem av länets åtta kommuner har smittade brukare.

Södermanland: Kraftig ökning av bekräftat smittade. 35 vårdas på sjukhus, varav sex på IVA. Regionen har sedan 5 november beslutat att all vårdpersonal ska bära munskydd vid vårdnära kontakter. Antalet arbetslösa och i program i länet är 16 154 vilket är en 17-procentig ökning (jämfört med 2019).

Gotland: Allvarlig ökning av antal smittade personer, nio personer vårdas på sjukhus. Enligt Destination Gotland beräknas det vara ca 6 600 fler personer i länet vecka 46 (jämfört med 2019).

Skåne: Antalet fall i Skåne ökar fortsatt, allt fler äldre smittas. Smitta finns på fler äldreboenden. Antalet inlagda på sjukhus fortsätter att öka. 77 vårdas på sjukhus varav nio på IVA. Till följd av rekommendationer avseende hushållskontakter rapporterar kommunerna vissa utmaningar för arbetstagare. Medarbetare riskerar att hamna utan ersättning samt att osäkerheten kan medföra att medarbetare väljer att gå till arbete trots smitta hemma.

Västernorrland: Smittspridningen i länet fortsätter öka. Bekräftade fall finns inom kommunal vård och omsorg. Det finns en stor oro för större ökning av grovt våld mot  kvinnor och barn på grund av isolering i hemmet. Flera kvinnojourer uppger att de har ont om boendeplatser idag. Bekräftade fall hos 10 av 30 anställda på Kriminalvårdens enhet Frivården i Sundsvall.

Gävleborg: Smittspridningen i länet ökar. 17 vårdas på sjukhus varav två på IVA. Fortsatt ökning rapporteras inom kommunal omsorg.

Jämtland: Antal inlagda patienter har inte ökat. En inneliggande covid-patient. Oro för att det ska bli brist på skyddsutrustning, till exempel handskar.

Halland: Smittspridningen i länet ökar. Under veckan har 7-12 vårdats på sjukhus. Smittade över 80 år har nu stigit igen för fjärde veckan i rad, vecka 45 cirka 45 smittade över 80 år.

Kronoberg: Fortsatt kraftig ökning av antalet smittade. Personalfrånvaro inom omsorg och skola ökar i flera kommuner. Under oktober månad varslades 77 personer.

Kalmar: Dramatiskt ökning av smitta i länet, 15 vårdas på sjukhus. Smittspridning finns på särskilda boenden.

Värmland: Smittspridningen inom länet har ökat. 14 vårdas på sjukhus varav två på IVA. Kapaciteten för provtagning och analys av PCR-test har nått maxtaket, men kapaciteten kommer ökas något under innevarande vecka. Reglerna har förändrats över tid, vilket leder till osäkerhet hos gränspendlarna.

Örebro: Smittspridning fortsätter att öka. 41 vårdas på sjukhus och tre på IVA. Smitta finns på tre särskilda boenden. 

Blekinge: Bekräftade fall ökar. Sex vårdas på sjukhus varav en på IVA. Regionen rapporterar att smittspårningskapaciteten och analys för provtagning är överbelastade verksamheter. Kommun rapporterar om smitta bland personal och brukare på särskilda boenden.

Jönköping: Bekräftade fall ökar konstant. 32 vårdas på sjukhus varav fyra på IVA. 13 762 personer arbetslösa i länet vilket är ca 2 500 fler än (jämfört med 2019).

Västra Götaland: Regionen rapporterar om fler som vårdas på sjukhus. Tillgängliga provtagningstider för PCR matchar för närvarande inte efterfrågan inom primärvården. Analyskapaciteten är ansträngd. Många kommuner har en ökad smittspridning, medan andra förbereder sig på en ökad smittspridning. Tappet inom gränshandeln ligger i många fall runt 90-95 procentenheter och nu varnar Strömstad att en massarbetslöshet på minst 20 procent är att vänta i januari.

Västmanland: Fortsatt ökning av antalet smittade. Antalet sjukhusvårdade har ökat sedan förra rapporteringen, dock ingen ökning av IVA-patienter. Svenska kyrkan rapporterar att ungdomsverksamheten påverkas av inställda läger samt att lokala allmänna råd i Örebro skapar oro och påverkar övriga stiftsdelar. Olika uppfattningar/tolkningar om covid-19 inom minoritetsgrupper i länet. Arbetslösheten i länet har ökat till en mycket hög nivå.

Dalarna: Fortsatt ökad smittspridning. Rapportering om att alla hinner inte smittspåras. Rekrytering av smittspårare pågår. Representanter från näringsliv rapporterar om fortsatta utmaningar för företag. De betonade vikten av att samhällets tillgängliga stöd för exempelvis enskilda firmor och fastighetsägare når ut snarast möjligt.

Östergötland: Ökad belastning på hälso- och sjukvården, 55 vårdas på sjukhus och tio på IVA. På grund av en driftstörning har kapaciteten påverkats tillfälligt att analysera prover. Just nu provtas endast prioriterade grupper och provsvar kan dröja.

Källa: Länsstyrelsernas veckorapporter (10 november)

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Coronautbrottet – SVT Nyheter granskar

Mer i ämnet