Tarmbakterier i svenska vattendrag

Varje höst återkommer höga halter av Ecoli i älven Enan, där det normalt inte borde finnas.