År av missförhållanden på boende för dementa

I flera år har missförhållanden ägt rum på ett demensboende Örebro. De boende har vid upprepade tillfällen utsatts för vanvård på hemmet, både under privat och kommunal regi.

I fokus