Kolla vädret idag – sök på din ort

Väder i t.ex. Malmö, Umeå eller Paris – timme för timme och tiodagarsprognoser.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

Jojo-väder

Uppdaterad
Publicerad

Temperaturpendlingen från november fortsatte i december, där sträng kyla och osedvanligt mild luft turades om. Kylan fick sista ordet i norr medan året avslutades rejält milt i söder. Innan dess en vit jul i stora delar av landet.

En övervägande torr månad också, men den inleddes allt annat än torrt. Ett omfattande snöoväder i sydost gav lokalt rekordstor dygnsnederbördsmängd den 1, varefter det var gott om snö i söder. Ett snötäcke som sedan mildluften i månadens mitt gick hårt åt, men med kalluft inför och över jul återkom snötäcket i söder och det blev en vit jul i nästan hela landet.

Utöver första dygnets mäktiga snöfall i sydost är väl kylan och hela årets lägsta temperatur som inträffade den 6 det mest intressanta som hände i december. De 43,8 minusgrader som då noterades är nämligen lägst i landet oavsett månad sedan 2001 och kallast i december sedan 1986. Mer om det strax i denna digra decemberkrönika.

Tema månadskrönikor

Kalluften övervägde efter alla svängningar

Temperaturen åkte berg-och-dalbana under december, för efter en kall inledning blev det milt, sedan kallt igen och till slut åter milt i söder men kallt månaden ut i norr. Totalt sett dominerade de kalla perioderna, vilket gör att månadens medeltemperatur landade på under det normala i hela landet, med mestadels ett 0,5–2,5 grader stort underskott sett till den nya referensperioden 1991–2020 i södra halvan av landet, och 2–5 grader i norr.

Till vänster månadens medeltemperatur jämfört med referensperioden 1991–2020. Till höger månadens högsta och lägsta temperatur. Källor: SMHI och StormGeo. Foto: SVT

På senare år har det varit gott om varma decembermånader, exempelvis var ju december 2020 mycket mild. Så det är tillbaka till 2012 som gäller för att hitta en kallare december än den nyss avslutade, eller för delar av mellersta Norrlands del tillbaka till 2010.

Högst medeltemperatur i landet i december hade Falsterbo på den skånska sydvästspetsen med 3,1 grader. Det är 0,3 grader under deras nya normala medeltemperatur för december på 3,4 grader, för från och med 2021 är det ju referensperioden 1991–2020 som gäller. Kallast var det i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen med 15,5 minusgrader, vilket är 3,8 grader lägre än deras nya normala 11,7 minusgrader. Jämfört med den nya referensperioden hade redan nämnda Falsterbo minst underskott i landet med sina 0,3 grader, medan Lycksele i sydöstra Lappland hade störst avvikelse, för deras 12,8 minusgrader är 5,0 grader lägre än deras nya normala 7,8 minusgrader.

Om det fortsatt varit den gamla referensperioden 1961–1990 som gällt hade december varit tydligt mer normal, och lokalt aningens varm till och med. Så gott som hela landet hade då hamnat inom spannet från 1 grads överskott till en halv grads underskott. Det syns nämligen en tydlig förändring i medeltemperatur mellan de två referensperioderna, för i snitt i landet är december nu närmare 2 grader varmare i och med bytet. Störst förändring i norr, med rätt allmänt 2–3 grader varmare i norra Norrland nu mot tidigare, och sedan en fallande skala till 1–2 graders uppvärmning från Mälardalen och söderut. De enskilda mätstationer som sett den största temperaturstegringen i och med referensbytet är Lillviken-Roparudden i södra Lapplandsfjällen med 3,9 grader varmare nu än tidigare, 8,4 minusgrader nu mot tidigare 12,3 minusgrader, och likaså Stora Sjöfallet i norra Lapplandsfjällen, 7,3 minusgrader nu mot tidigare 11,2 minusgrader. Omvänt är 0,8 grader den minsta ökningen i landet, vilket skett i halländska Varberg, nu 1,7 grader mot tidigare 0,9 grader och i Stora Karlsö väster om Gotland, 2,3 grader nu mot tidigare 1,5 grader.

Övervägande torrt eller mycket torrt

Frånsett första dygnets snöoväder i sydost och byar av snö och regn i fjällen i samband med milt västvindsläge i månadens mitt dominerades december av torrt väder. Därmed en torr eller mycket torr månad i landet, delvis med mindre än häften av normalt. Bara i södra Götaland och i delar av de södra fjällen föll mer nederbörd än brukligt.

Till vänster månadens nederbördsmängder i procent jämfört med referensperioden 1991–2020. Till höger månadens högsta och lägsta nederbördsmängd, både i procent och millimeter räknat. Källor: SMHI och StormGeo. Foto: SVT

I större delen av landet var december året innan, 2020 alltså, blötare än 2021, men i fjällen är det mestadels tillbaka till 2019 som gäller för ett hitta en blötare december än denna gång, och i sydöstra Götaland tillbaka till 2010. Decembermånaderna 2016, 2015, 2014, 2010 och 2009 var i olika delar av landet torrare än nu, men lokalt kanske det var länge sedan december var lika torr som 2021 års december.

Mest nederbörd i millimeter räknat i december föll i Knopparp mellan Hörby och Kristianstad i östra Skåne med 106 mm, vilket är 127 % av deras nya normalvärde för december på 84 mm. Malå-Brännan i sydöstra Lappland fick minst nederbörd i landet i december med endast 8 mm, vilket är 18 % av deras nya normala 42 mm. Just Malå-Brännan fick även minst sett till procent av det normala, medan den avvikelselistan toppas av Löttorp på norra Öland med 155 %, 76 mm mot nya normala 49 mm. Bör kanske nämnas här att merparten av Knopparps månadsmängd kom under ett enda dygn, för den 1 föll det hela 59 mm där. Mer om det strax i denna månadssammanfattning.

Om det fortsatt varit den gamla referensperioden 1961–1990 som gällt hade avvikelsekartan i grova drag sett snarlik ut, men delvis aningen torrare. I snitt i landet har normal nederbördsmängd i december ökat med drygt en tiondel i och med bytet av referensperiod, eller 12 % för att vara mer precis. Det finns dock tydliga skillnader i landet, där främst nordvästra Götaland och nordligaste Norrland nu har tydligt blötare än tidigare, medan främst norra Dalarna, Härjedalen och sydvästra Jämtland istället gått åt det torrare hållet, liksom det lokalt också gjort vid ostkusten från Uppland upp till Hälsingland. Störst ökning bland landets alla nederbördsstationer återfinns i Luleå-Bergnäset i Norrbotten, för 55 mm nu mot tidigare 35 mm motsvarar 156 %, medan Kuggören vid Hälsingekusten utanför Hudiksvall däremot förändrats mest åt det torrare hållet, för 37 mm nu mot tidigare 61 mm innebär endast 61 %. Nästan en halvering där alltså av deras normalvärde.

Ännu en lugn månad

December blev som helhet en lugn månad med mindre byig vind än normalt. Vid några tillfällen var det dock blåsigt, främst den 16–19 i samband med den mildluften som då härskade över landet, och som den 19–20 sedan byttes ut mot kalla nordvindar ner över landet.

Till vänster månadens byvindsmedelvärde i procent av det normala under perioden 1996–2015. Till höger månadens högsta medelvind för fjällstationer, högsta medelvind för kuststationer samt högsta byvind för inlandsstationer. Källor: SMHI och StormGeo. Foto: SVT

För kuststationer inträffade månadens blåsigaste stund på eftermiddagen den 19 med en medelvind på 21 m/s och stormbyar på 26 m/s om mest i Örskär vid norra Upplandskusten. Det innebär att även december blev en helt stormfri månad över svenskt farvatten, liksom hela väderåret 2021.

Mycket soligt

Tack vare övervägande torrt och kallt väder sken solen flitigt över nästan hela landet i december. Lokalt var månaden till och med rekordsolig, för 57 timmar sol i Göteborg är nytt decemberrekord för deras del sedan mätningarna inleddes där 1983. Tidigare rekordnotering var 53 timmar från 2016. Även för den avsevärt kortare mätserien Karlskrona i Blekinge var december rekordsolig med 56 timmar mot tidigare 55 timmar 2015. Mätningarna i Karlskrona inleddes dock först 2009.

Bland de fåtal stationer som mäter soltimmar sken solen mest i Nordkoster vid norra Bohuskusten med 67 timmar medan polarnatten slog undan benen helt för Tarfala i norra Lapplandsfjällen från att notera någon solskenstid alls under månaden.

Snöoväder i Sydsverige

Månadens första dag var snöig värre i södra och östra Götaland, och för främst Gotlands del hängde snöandet i även den 2. Snöandet kom i gränsen till den milda luft som svepte österut söder om Sverige. Lite av mildluften nådde in över Skåne, där snöandet efterhand slog över i regn i de södra delarna.

Decembers första nederbördsdygn, från morgonen den 1 till morgonen den 2, var månadens klart blötaste och det enda som officiellt gav 30 mm eller mer:

59 mm i Knopparp (månadens klart största dygnsmängd i landet),

39 mm i Åhus vid ostkusten sydost om Kristianstad i nordöstra Skåne,

34 mm i Norra Ströö norr om Kristianstad i nordöstra Skåne,

33 mm i Karlshamn i Blekinge,

33 mm i Malmö,

33 mm i Lyckeby nordost om Karlskrona i Blekinge,

32 mm i Ölands södra udde,

31 mm i Öningaryd i sydostligaste Småland,

30 mm i Hoburg på sydligaste Gotland,

30 mm i Norra Möckleby på inre mellersta Öland

och 30 mm i Skillinge vid den skånska sydostkusten.

För att vara december är dessa mängder osedvanliga. För stationer med över 100-åriga mätserier satte följande fyra nya dygnsnederbördsrekord för december:

33,1 mm i Karlshamn (startår 1858) mot tidigare 28,6 mm den 30 december 1889

31,5 mm i Ölands södra udde (startår 1881) mot tidigare 27,4 mm den 31 december 1882

30,3 mm i Hoburg (startår 1879) mot tidigare 24,3 mm den 9 december 1994

28,1 mm i Kalmar vid Smålandskusten (startår 1858) mot tidigare 25,7 mm den 10 december 1981

Flera decimeter nysnö

Första dygnets snöande gav snödjupsökningar på 20 cm eller mer på följande platser:

31 cm i Ankarsrum mellan Vimmerby och Västervik i nordöstra Småland när man gick från 4 cm den 1 till 35 cm den 2 (decembers största officiella snödjupsökning i landet på ett dygn),

29 cm i Orrefors i sydöstra Småland väster om Kalmar med från 1 cm till 30 cm,

29 cm i Fagerhult i östra Småland nordost om Kalmar med från 4 cm till 33 cm,

20 cm i Emmaboda-Rörsbo i sydostligaste Småland med från 1 cm till 21 cm,

20 cm i Linhult i sydvästligaste Västergötland med från 10 cm till 30 cm

och 20 cm i Hässleby väster om Vimmerby i nordöstra Småland när man där gick från 9 cm djup snö på morgonen den 1 till 29 cm på morgonen den 2.

Blåst och snö i massor gav stora problem i trafiken med många olyckor och med halt och snöigt väglag, och med bandvagnar redo att rycka ut om och när det skulle behövas.

Den 4–5 låg nordostvindar på hela vägen från Finska viken in mot norra Smålandskusten och Östgötakusten. Ett klassiskt snökanonsläge, men några större mängder blev det dock aldrig tal om, varken i millimeter smält nederbörd eller centimeter nysnö räknat.

I början av månaden låg det på vissa håll i söder ovanligt mycket snö för att vara december. Exempelvis är 35 cm i Linhult den 4–7 mest i december där sedan 2010. I västgötska Kållered söder om Göteborg är 30 cm den 3 nytt decemberrekord för den korta mätserien med startår 1994. Tidigare var rekord var 28 cm från den 20–26 december 2010.

Tre blixtregistreringar skedde i landet den 1, och månadens fjärde och sista blixtregistrering skedde den 5. Blixtar på vintern är ju ovanligt, men det händer ändå då och då.

Kallt, kallare, Naimakka

December inleddes kallt i hela landet, och efterhand blev kylan sträng. Månadens lägsta temperatur är inte bara lägst i landet i år, utan lägst i landet sedan februari 2001. Naimakka satte nytt decemberrekord med 43,8 minusgrader den 6. Naimakka ligger vid den finska gränsen i nordligaste Lappland och började mäta 1944 och deras tidigare decemberrekord löd 41,8 minusgrader från den 21 december 1962.

Naimakkas 43,8 minusgrader är kallast i landet sedan det noterades 44,0 minusgrader i Idre-Storbo i norra Dalarna den 4 februari 2001. Sett till enbart december är det kallast sedan det var 45,0 minusgrader i Stenudden norr om Arjeplog i mellersta Lappland den 21 december 1986.

Lokala köldrekord sattes för kortare mätserier, men för minst 50-åriga mätserier var det bara Naimakka som slog rekord. Dock var det väldigt nära rekord även i Karesuando, som ligger sydost om Naimakka vid den finska gränsen i nordligaste Lappland. Där var det som kallast 41,9 grader den 6, vilket är lägst i december sedan rekordet 42,0 grader noterades på annandagen den 26 december 1915. Det var även 42 grader kallt där, avläst på en halv grad när, den 14 december 1898 i mätserien som inleddes 1878. Viss tågtrafik ställdes in när kylan var som värst.

Töväder tog över och snön i söder smälte

Den 8–9 dämpades kylan, och mildluften tog sedan över alltmer. Den 9–14 hade delar av landet varmare än normalt, sedan så gott som hela den 15–19. Det var snöigt på Nobeldagen den 10, men i öster även regn med ishalka som följd och luciadagen den 13 var gråmulen, disig och mild i större delen av landet.

Den 4–10 var större delen av landet snötäckt, främst södra Skåne undantaget. Därefter, inte minst den 13–16, gick mildluften hårt åt snötillgången i söder. När tövädret gjort sitt låg snögränsen åter på ett klassiskt mildvintersvis från mellersta Värmland via södra Dalarna till södra Hälsingland.

Stormvindar i fjällen

Milda västvindar brukar ofta betyda blåsigt i fjällen, så även denna gång. Nästan alla stormnoteringarna under december skedde den 16–19. I Stekenjokk i sydligaste Lapplandsfjällen rådde storm även på förmiddagen den 4, men sedan vid midnatt den 16–17, kring midnatt den 17–18 och på morgonen den 19. I jämtländska Blåhammaren blåste det storm på morgonen den 16 och vid midnatt den 18–19. Högst medelvind noterades i just Blåhammaren med 26 m/s vid midnatt den 18–19. På tidiga morgonen den 19 kulminerade byvinden där med orkanbyar på 40 m/s, vilket blev månadens högsta byvindsnotering i landet.

På eftermiddagen den 18 var byvinden i den milda luften som svepte ner över landet lokalt mycket hård (21–24 m/s) i inlandet, med toppnoteringen 21 m/s i Dravagen väster om Sveg i Härjedalen.

Över 10 grader varmt

Mildluften kulminerade den 15–19, och i större delen av landet blev den 18 månadens varmaste dag. Lokalt nådde temperaturen då 10-gradersstrecket, med 10,6 grader i Uppsala i Uppland som toppnotering. I Götaland blev det ännu mildare på nyårsafton, men mer om det senare i denna decembersammanfattning.

Lokalt var det rekordvarmt för vissa kortare mätserier i södra Norrland, exempelvis i Torpshammar i inre Medelpad där 9,7 grader den 18 är nytt decemberrekord mot tidigare 9,6 grader från den 21 december 2015 sedan mätningarna inleddes 1996. För många platser i södra och mellersta Sverige är just den 20–21 december 2015 rekorddatum gällande högst uppmätt decembertemperatur.

Det händer lite då och då på vintern om mildluften är rejäl, men det är ju lite udda att en sammantaget tydligt kall december som denna bjuder på 10-gradig mildluft medan en mycket mild december som 2020 inte gjorde det, även om det var nära. Enskilda händelser kan alltid variera från det genomsnittliga är bra att komma ihåg, och den tumregeln kan även appliceras på skillnaden mellan klimat och väder. Väder är enskilda händelser medan klimat är summan av allt väder. Likt för en enskild månad där medelvärdet för hela månaden är summan av alla enskilda observationer. Så även om månaden som helhet var kall var månadens högsta temperatur hög.

Tövädret satte fart på snösmältningen även i norr, med ”vårflöden”, isproppar och översvämningar som följd.

”I’m Dreaming of a White…”

Den 19–20 slog det snabbt om till kyla igen när nordliga vindar svepte ner över landet. Passerande mindre snöfallsområden och lokala snöbyar gav dagarna före jul ett alltmer vitt landskap även i söder. Kylan kulminerade den 21–22, och i delar av landet var det då kallare än när kyla rådde under inledningen av månaden.

Julen 2021 var det bara några som behövde drömma, för de flesta av oss fick uppleva en vit jul. Om än lite skralt med vinterns vita guld på backen på många håll vid kusterna i söder, i Mälardalen och vid södra Norrlandskusten. Delar av mellersta Västkusten hade dock helt barmark på julaftonens morgon. Nordvinden ner över landet var delvis frisk i främst öster, lokalt hård i byarna, så det var en påtaglig kyleffekt också på julafton.

Här några topp- och bottennoteringar från julafton den 24:

Varmast under dygnet: 3,5 grader i Vinga, Västergötland (vid midnatt den 23–24)

Varmast under dagen (kl. 07–19): 2,4 grader i Falsterbo, Skåne (vid 10-tiden på förmiddagen)

Kallast: 28,6 minusgrader i Gielas, Lappland

Blötast under dagen (kl. 07–19): 2,8 mm i Svenska Högarna, Uppland

Blötast under dygnet (fram till juldagens morgon kl. 07): 5,5 mm i Svenska Högarna, Uppland

Störst snödjup: 72 cm i Katterjåkk, Lappland

Högst medelvind: 20,3 m/s i Bjuröklubb, Västerbotten

Högst byvind: 25,6 m/s i Bjuröklubb, Västerbotten

Mest solskenstid: 5,8 timmar i Nordkoster, Bohuslän

Just dygnet den 24 var faktiskt månadens enda då dygnsmedeltemperaturen i hela landet låg på minussidan. Vintertemperatur det dygnet alltså, men det rådde inte meteorologisk vinter. För årstidernas läge förändrades inte alls under månaden, så vi går ut med samma som vi gick in i december med: Vinter i nästan hela landet, men fortsatt höst i västra och sydvästra Skåne, liksom för vissa kuststationer i Blekinge och på Öland och Gotland.

Temperaturen sjönk dessutom i söder under julaftonen, så från lunchtid och vidare över Kalle Anka, julbordet och julklappsutdelningen var det minusgrader i hela landet.

Kalla mellandagar

Kylan hängde kvar dagarna efter jul också. Men det pendlade också en hel del, främst beroende på molnigheten, såväl över julhelgen som under de inledande mellandagarna. Månadens lägsta temperatur i de olika landsdelarna blev till slut:

I norra Norrland tidigare nämnda 43,8 minusgrader Naimakka den 6,

i södra Norrland 29,2 minusgrader i Junsele i nordvästra Ångermanland den 22,

i Svealand 25,3 minusgrader i Särna i norra Dalarna den 28

och i Götaland 23,7 minusgrader i Horn i sydligaste Östergötland den 7.

En viss ökning av havsis i främst Bottenviken märktes under december, men de milda perioderna gjorde ändå att det inte var någon större tillväxt. Fortsatt är stora delar av Bottenviken isfri, och isläggningen vidare söderut vid kusten är föga imponerande denna vinter. Än så länge i alla fall…

Mildvädersnyår i söder

Året avslutades med omläggning till töväder i söder. En första portion mildluft drog in söderifrån den 28, och det föregicks av ett snöfall som lokalt gav 20 cm nysnö:

22 cm i Ånimskog mellan Mellerud och Åmål i Dalsland (när man gick från 1 cm på morgonen den 28 till 23 cm morgonen den 29)

och 21 cm i Värmlandsnäs-Ekenäs på Värmlandsnäs utstickande udde i Vänern i Värmland (från 4 cm till 25 cm).

För dessa snödjupsförändringar stämde tumregeln att 1 mm nederbörd ger cirka 1 cm nysnö, för i smält form föll det 21 mm i Ånimskog och 26 mm i Värmlandsnäs-Ekenäs dygnet den 28. Än mildare luft följde söderifrån den 30–31, och som alltid vid omslag blev det problem i trafiken med olyckor och avåkningar i det hala väglaget. På årets sista dag nådde temperaturen nästan 10 grader i Sydsverige. Då var det kanske lite svårt att få den där rätta nyårskänslan?

Månadens högsta temperatur i landet inträffade för de flesta den 18, men i Götaland fick man alltså vänta till nyårsafton. Här månadens högsta temperatur i de olika landsdelarna:

I Götaland 9,7 grader på Kalmar flygplats den 31,

i Svealand redan nämnda 10,6 grader i Uppsala den 18,

i södra Norrland 10,3 grader i Hudiksvall i Hälsignland den 18

och i norra Norrland 5,9 grader i Kvikkjokk-Årrenjarka i norra Lapplandsfjällen den 18.

Mildluften gick än en gång hårt åt snötillgången i söder, så när det var dags att ringa in det nya året var det övervägande barmark som gällde igen från Mälardalen och söderut. Månadens största snödjup i de olika landsdelarna blev:

I norra Norrland 81 cm i Katterjåkk i nordligaste Lapplandsfjällen den 19,

i södra Norrland 44 cm i Storlien-Storvallen i Jämtlandsfjällen den 27,

i Svealand 25 cm i Värmlandsnäs-Ekenäs den 29

och i Götaland 43 cm i Krokshult i östra Småland nordväst om Oskarshamn den 6 och 7.

Externa källor: StormGeo, SMHI samt sociala och andra medier

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Tema månadskrönikor

Mer i ämnet