Omstridde domarkandidaten Brett Kavanaugh

Brett Kavanaugh är Trumps kandidat till Högsta domstolen i USA. Men han är omstridd – sexövergreppsanklagelser mot honom samt en radikal abortpolitik skuggar hans kanditatur.