Infektionskliniken i Kalmar är en av de svenska kliniker som är rustade att ta emot patienter som smittats av coronaviruset. Foto: Mikael Fritzon/TT

Guide: Här besvaras de vanligaste frågorna om coronaviruset

Uppdaterad
Publicerad

Hjälper munskydd mot coronaviruset? Vad är skillnaden på corona och covid-19? Här sammanfattas den mest efterfrågade informationen om coronaviruset och dess spridning.

Hur smittar coronaviruset?

Viruset sprids genom nära kontakt mellan människor och genom droppsmitta, det vill säga hostningar och nysningar. I vissa fall sprids viruset även som areosol – droppar så små att de följer med luftströmmarna något längre än när någon hostar eller nyser.

Kan smittan spridas via föremål, som paket?

Kunskap från tidigare virusutbrott talar för att smittan inte överförs via paket eller post. Det är dock inte helt klarlagt hur länge viruset överlever utanför kroppen. En forskningsrapport från Tyskland visar att olika typer av andra coronavirus kan överleva upp till fem dagar på bland annat metall. Rent teoretiskt skulle exempelvis lastbilstransporter inom Europa kunna föra smittan med sig. Är man orolig fungerar vanliga desinfektionsmedel för att undvika smittspridning.

Kan smittan överföras via post? Foto: TT

Vilka sjukdomssymtom ska man vara uppmärksam på?

De vanligaste symtomen är framförallt feber och hosta. Men även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symtom.

Nya rön från Sydkorea, Kina och Italien vittnar även om att personer som insjuknat i covid-19 får nedsatt lukt – och smakförmåga. Läs mer om detta här.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

Webbläsaren stöds inte

SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare.
Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi och forskare vid Karolinska institutet. 

Kan man smitta trots att man själv inte har några symtom?

Inkubationstiden för coronavirus är 2 till 14 dagar. Det finns ett fåtal fall rapporterade där så kallad asymtomatisk smitta kan ha skett, det vill säga, fall där en person tros ha spridit smittan vidare innan hen själv uppvisade några symtom.

Enligt en forskningsrapport som publicerades i tidskriften Science kan så många som 80 procent av de bekräftade fallen i Kina ha smittats av personer som inte visste att de var smittade för att de inte kände av symtomen.

Men osäkerheten kring detta är stor – inte minst för att symtom kan upplevas olika av olika individer. Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC säger att det är osäkert hur stor påverkan eventuell asymtomatisk smitta har på epidemin.

Anders Tegnell, statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, uppgav under en presskonferens den 26 mars att det finns en möjlighet att personer kan smitta sent under inkubationstiden, det vill säga någon timme eller ett dygn innan man känner av symtom själv. Däremot underströk han att frågan om huruvida vissa smittar kort innan de insjuknar inte är viktig i hänsynen till vilka strategier som nu vidtas, däribland fokuset på att platta ut kurvan.

Vad är skillnaden på covid-19 och coronaviruset?

Det finns egentligen ett stort antal virus som tillhör coronafamiljen. Det som är aktuellt i nuläget är det som upptäcktes i Kina i slutet på 2019, vars egentliga namn är SARS-CoV-2. I folkmun och i medierna är det dock oftast refererat till som rätt och slätt coronaviruset. Sedan har sjukdomen som själva viruset ger upphov till fått det officiella namnet covid-19, enligt ett beslut från världshälsoorganisationen WHO. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.

Hur skyddar man sig mot viruset?

Barn använder en improviserad mask för att undvika att bli smittade på en flygplats i Kina. Men minskar risken för att bli smittad av coronaviruset om man använder munskydd? Foto: TT
 • Undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
 • Undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, särskilt i efter att du har varit utomhus. Har man inte tillgång till det kan även handsprit vara ett alternativ.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en näsduk.
 • Stanna hemma när du är sjuk.

Observera att de som kan jobba hemifrån nu uppmanas att göra det oavsett om man är sjuk eller inte. Alla som är 70 år och över uppmanas dessutom att socialt distansera sig från alla kontakter för att skydda sig mot viruset. Alla som är yngre uppmanas att undvika att besöka äldre och sjuka.  Läs mer om varför i nedanstånde punkter.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

Webbläsaren stöds inte

SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare.
Så minskar du risken att smittas av corona

Hjälper munskydd?

För den som är frisk skyddar inte munskydd mot virus. Men för den som är sjuk kan munskydd till viss del skydda omgivningen från hostningar och nysningar. Munskydd och andningsskydd som används inom vården är generellt av en annan kvalitet och effektivare än de som säljs till privatpersoner. Om man använder sig av ett sådant är det viktigt med rätt handhavande.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

Webbläsaren stöds inte

SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare.
Skyddar munskydd mot coronaviruset?

Vad ska man göra om man misstänker att man är smittad?

Efter att risknivån i landet höjdes till den högsta – mycket stor risk för smittspridning – uppmanas alla med symtom att begränsa sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du alltså undvika att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.

Ta kontakt med vården om symtomen blir så pass svåra att du inte klarar egenvård, till exempel om du plötsligt blir mycket sämre eller får andningsbesvär även vid vila, helst via telefon genom exempelvis 1177. Undvik att uppsöka en akutmottagning om möjligt, då fler människor riskerar att utsättas för smittan.

Nu finns också ett självskattningstest framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm, för få hjälp i bedömningen när det är dags att söka vård. Här finns testet.

Den som har allmänna frågor kan använda det nationella informationsnumret 113 13.

Nödnumret 112 ska endast användas i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp.

Munskydd hjälper inte den som är frisk. Foto: Kaisa Siren/TT

Varför ska äldre socialt distansera sig?

En genomgång av studier visar att hög ålder är den främsta riskfaktorn när det gäller fall av covid-19 som blivit allvarliga eller haft en dödlig utgång.

Folkhälsomyndigheterna rekommenderar därför personer över 70 år att begränsa sina nära kontakter med andra människor. Det handlar främst om att undvika folksamlingar i offentliga lokaler och att inte åka kollektivt. Yngre personer uppmanas i sin tur att inte besöka äldre släktingar eller bekanta.

Vilka rekommendationer och restriktioner har vi i Sverige just nu?

Stanna hemma när du är sjuk och håll god handhygien är några av de viktigaste uppmaningarna att följa just nu. Läs om samtliga restriktioner som Sverige har än så länge här.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

Webbläsaren stöds inte

SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare.
Professor Björn Olsen förklarar hur covid-19 skiljer sig från en vanlig influensa Foto: Lefteris Pitarakis, AP, TT / SVT Morgonstudion

Hur behandlas de som insjuknat?

Det finns i nuläget inget specifikt läkemedel. Behandlingen som ges vid de svårare fallen går ut på att stödja funktionen hos lungor och andra påverkade organ.

Hur länge är man sjuk?

Enligt WHO-rapporten ”Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)” ska de flesta som upplevt lindriga symptom, till exempel feber och hosta, blivit friska efter två veckor. För de som var mer allvarligt sjuka tog det mellan tre och sex veckor innan de var friska igen.

Ett av de första fallen i Sverige var en kvinnlig patient i 20-årsåldern. Hon var symtomfri och välmående efter cirka en månad – men då hon ännu inte var helt fri från viruspartiklar var hon inte officiellt friskförklarad av läkarna.

Hur många intensivvårdas på sjukhus?

Här kan du följa utvecklingen för patienter som hittills har vårdats på intensivvårdsavdelningar med Covid-19 på grund av coronaviruset. Siffrorna kommer från Svenska Intensivvårdsregistret och visar inte hur många som intensivvårdas just nu – utan hur många som hittills har skrivits in för intensivvård på grund av Covid-19.

Hur stor är dödligheten?

På en presskonferens den 3 mars uppgav Världshälsoorganisationen WHO att dödligheten låg på cirka 3,4 procent. Siffran är högre än den första uppskattningen på 1-2 procent, och även högre än dödligheten för vanlig säsongsinfluensa. Men det behöver inte innebära att 3,4 procent av alla som insjuknar kommer dö.

ECDC uppger att dödligheten ligger runt 2 procent – men också att beräkningarna i nuläget troligtvis överskattar dödligheten.

Dels brukar nya sjukdomar ha en omfattande underrapportering av antalet fall som insjuknat, och därför kan dödligheten visa sig lägre än de första beräkningarna.

En högre siffra kan också handla om att antalet smittade inte är jämt fördelat i olika åldersgrupper – om väldigt många äldre personer har fått viruset så blir dödsandelen högre än om samtliga blivit sjuka.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

Webbläsaren stöds inte

SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare.
Så farligt är coronaviruset Foto: Reuters

Hur är dödsfallen fördelade?

Globalt sett finns ännu ingen säker sammanställning över antalet dödsfall och hur gamla personerna har varit. Men enligt en sammanställning av sjukdomsfallen i Kina, som är landet där smittan först bröt ut och som har haft flest antal insjuknade, är risken att dö i sjukdomen större ju äldre du är. Störst är risken för personer över 80 år.

Siffrorna kommer från det kinesiska smittskyddsinstitutet (CCDC) och baseras på 72 314 bekräftade och misstänkta fall i Kina fram till 11 februari. Av 44 672 bekräftat smittade dog 1 023 under perioden.

Fördelningen såg ut enligt följande:

 • I åldern 0-9 år smittades 416 personer. Ingen dog.
 • I åldern 10 – 39 år smittades 11 768 personer varav 26 dog.
 • I åldern 40 – 59 år smittades 18 579 personer varav 168 dog.
 • I åldern 60 till 69 år smittades 8 583 personer varav 309 dog.
 • I åldern 70 till 79 år smittades 3 918 personer, varav 312 dog.
 • I åldern 80 år och äldre smittades 1 408 personer varav 208 dog.

För personer över 80 år var alltså dödligheten 14,8 procent, för dem mellan 70 och 79 år var dödligheten 8 procent och mellan 60 och 69 år var den 3,6 procent. För de som är yngre än 50 är låg dödligheten på under 0,5 procent.

Hur påverkar andra sjukdomar som exempelvis diabetes?

Utöver ålder så visade sammanställningen från det kinesiska smittskyddsinstitutet att dödligheten även var större för multisjuka personer.

Störst var risken för hjärt- och kärlsjuka. Av 873 personer som smittades dog 92 stycken. Av 1 102 diabetiker som insjuknade dog 80 stycken, och bland 511 insjuknade med kroniska lungsjukdomar dog 32 stycken.

Crornavirusets påverkan vid en graviditet är ännu inte helt känd. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att gravida vidtar samma försiktighetsåtgärder som med andra smittsamma sjukdomar.

Hur många har smittats, dött och tillfrisknat i land X?

Statistik över bekräftat antal smittade, avlidna och tillfrisknade i olika länder går att finna hos SVT:s egen grafikspecial , amerikanska Johns Hopkinsuniversitetet samt hos Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC). Siffrorna uppdateras en gång per dygn.

Vad behöver jag tänka på när det gäller resor?

”Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut,” skriver UD i ett pressmeddelande.

Icke-nödvändiga resor omfattar besöks- och turistresor, men UD menar att samhällsviktiga arbetsresor kan ske.

Avrådan gäller till och med den 14 april och därefter kommer en ny bedömning att göras.

Utrikesdepartementet beslutar om avrådan från resor till andra länder och när de gör det kommer informationen finnas på deras hemsida samt i appen Resklar. Enligt UD:s pressjour ser de över situationen löpande och gör bedömningar därefter.

Deras bedömning grundar sig på om och när säkerhetssituationen bedöms som mycket farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig. På Folkhälsomyndighetens hemsida kan man hitta ytterligare information om vad man bör vara observant kring om man har rest eller ska resa i områden som har rapporterad smittspridning.

Alla uppmanas dessutom att undvika inrikesresor om det inte är nödvändigt.

Sverige har inte stängt gränserna men har inreseförbud från länder utanför EU, till att börja med från 19 mars och 30 dagar framåt. Detta gäller inte svenska medborgare.

Här kan du läsa vad som gäller om du bokat resor ur ett konsumentperspektiv.

För den som ska resa är det bra att veta vad UD rekommenderar. Foto: TT


Varför stoppas inte flyg från alla länder med många smittade? Varför undersöks inte resenärer på flygplatser?

Så här säger Folkhälsomyndighetens chef Johan Carlson: ”Vi vet att de åtgärderna inte har någon större betydelse. Information och kunskap hos resenärer är viktigare. Om flygtrafiken stängs ned tar resenärerna andra vägar”. Den 2 mars begärde och fick Folkhälsomyndigheten stopp för alla direktflyg från Iran med hänvisning till att landets myndigheter inte rapporterar smittspridningens fulla omfattning.

Hur ser smittspridningen ut i Sverige?

I början på mars kunde Folkhälsomyndigheten se tecken på samhällsspridning av viruset i Region Stockholm och i Västra Götalandsregionen. Med det menas fall där man inte kunde se direkta kopplingar till personer som smittats i utlandet och sedan insjuknat här i Sverige.

Risknivån höjdes då till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige.

Läget innebär att det är viktigt att var och en med symptom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Varför pratas det om att ”platta ut kurvan”?

När en ny smitta som coronaviruset sprider sig i befolkningen är det viktigt att dra ut på förloppet så att alla inte blir sjuka samtidigt då detta orsakar hög belastning på vården. Det är på grund av detta som åtgärder vidtas nu för att begränsa smittspridningen – exempelvis att alla som kan jobba hemifrån uppmanas att göra det och att alla med minsta symtom också undviker att träffa andra människor. Hör forskaren Emma Frasn förklara mer här eller i klippet nedan.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

Webbläsaren stöds inte

SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare.
Emma Frans är doktor i medicinsk epidemiologi och forskare vid Karolinska institutet.

Vilka testas för viruset?

Till en början fokuserades provtagningen till personer som uppvisade symptom efter att ha varit i utsatta länder eller områden. Fokus nu ligger på att skydda personer i riskgrupperna, vilket är främst äldre och mutlisjuka personer, samt sjukvårdspersonal.

 – Endast de som är i behov av vård eller redan är inlagda på sjukhus med coronavirussymptom kommer att provtas, sa Karin Tegmark Wisell, chef för avdelningen mikrobiologi på Folkhälsomyndigheten till SVT. Läs mer om varför inte alla testas för viruset här.

Hur långt bort är ett vaccin?

Den 7 januari sammankallade WHO till ett möte med de stora statliga och privata aktörerna för att etablera en plan för att koordinera det globala arbetet mot det nya coronaviruset, bland annat vad gäller arbetet med att ta fram ett fungerande vaccin enligt TT. Det tar vanligtvis runt ett och ett halvt år att ta fram ett vaccin – men i vissa fall, som till exempel för att bekämpa ebola, har processen kunnat snabbas på genom ett koordinerat arbete. Redan nu har tester av ett vaccin påbörjats i USA som man hoppas ska vara färdigt för leverans i början av år 2021. Läs mer här.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

Webbläsaren stöds inte

SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare.
Coronavirusets spridning på 60 sekunder. Foto: Videoblocks/Reuters/Montage

Om man insjuknat i viruset en gång, är man immun då?

Forskarna är inte säkra, men världshälsoorganisationen WHO har tidigare sagt att man kan vara immun under en kortare tid. Folkhälsomyndigheten skriver att bedömningen utifrån tidigare erfarenheter är att immuniteten varar så länge att man inte kommer att smittas fler gånger under en och samma säsong.

Kan smittan överföras från husdjur till människor?

Två hundar i Hongkong har testats positiva för covid-19 men bedömningen är att de inte har kunnat föra smittan vidare. Läs mer här.

Källor: Folkhälsomyndigheten, Vårdguiden 1177, Det kinesiska smittskyddsinsitutet

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!

Hämta SVT Nyheter i App StoreLadda ned SVT Nyheter på Google Play

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer

Nya coronaviruset

Mer i ämnet