Kolla vädret idag – sök på din ort

Väder i t.ex. Malmö, Umeå eller Paris – timme för timme och tiodagarsprognoser.

Javascript är avstängt

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

Mellanmjölk

Uppdaterad
Publicerad

Kommer aldrig värmen? Så var den undran som var rätt allmängiltig i maj, men månaden var faktiskt inte så kall som många nog tror. Däremot var den till stor del torr, även om avslutningen var ostadig. Lite av ett mittemellanalternativ, likt mellanmjölk, som inte sticker ut åt ettdera hållet.

Längtan efter sommarvärme kanske drar ner folks omdöme, för maj var i stort sett helt normalvarm. Är det längtan efter sommaren som gör att många tror att maj är varmare än den normalt sett är? Hur som helst så känns det allt som oftast, frånsett maj 2018 då, som om de flesta svenskar har orealistiska förväntningar på sommarvärme i maj. Vilket då leder till en känsla av besvikelse om maj blir normalvarm såsom i år.

Årets maj var till stora delar torr, även om den sista tredjedelen slog över och blev ostadig i främst söder. Så sammantaget relativt normalt majväder ändå, utan några extrema eller ens större avvikelser från det normala, så helt klart mellanmjölkig. Lokalt föll dubbelt så mycket nederbörd som normalt, medan andra bara fick hälften av det normala, men mycket större utsvävningar än så bjöd inte årets maj på.

Tema månadskrönikor

Månaden kommer kanske falla i glömska relativt snabbt hos många, och jag tror mångas samlade intryck går att uttrycka i just frågan ”Kommer aldrig värmen?”. För så här års krävs rejält med värme för att inte regn- och skurdagar ska kännas kalla, liksom det faktum att minsta lilla vindpust känns mer om temperaturen ligger under 20-gradersstrecket. Är det varmare än säg 22 grader svalkar vinden och man tänker inte lika mycket på hur det blåser då i motsats till om luften är sval och vinden kyler, då tänker man ständigt på det. För glöm inte bort att även om solåret vänder vid midsommar gör väderåret det först en månad senare.

I stort sett helt normal temperatur

Temperaturen pendlade mycket i maj, för efter en övervägande sval inledning har varm och kall luft turats om, för att mot slutet vara övervägande varmt i främst norr. Summerar man alla svängningar ger det ett relativt normalt värde för månadens medeltemperatur, mestadels inom en grad från normalvärdena för referensåren 1991–2020 med i snitt med viss övervikt åt det varmare hållet.

Till vänster månadens medeltemperatur jämfört med referensperioden 1991–2020. Till höger månadens högsta och lägsta temperatur. Källor: SMHI och StormGeo. Foto: SVT

Minnet kanske sviker er, för jag tror många nog hajar till när jag skriver att de tre senaste majmånader, 2021, 2020 och delvis även 2019, var kallare än maj i år i hela eller nästan hela landet. Men innan dess, maj 2018, var ju extremt varm, så den majmånaden lär kanske leva kvar längre i mannaminnet än exempelvis medeltemperaturmässigt slätstrukna maj i år.

Maj var varmast i Malmö med en medeltemperatur på 12,9 grader, vilket är 0,6 grader över deras normala majtemperatur på 12,3 grader. Kallast hade Tarfala i nordligaste Lapplandsfjällen med 0,6 minusgrader, vilket ändå är 0,7 grader över deras normala 1,3 minusgrader för maj. Tarfala var för övrigt den enda officiella platsen i landet som i snitt hade på minussidan i maj, för näst kallast hade Stekenjokk i sydligaste Norrlandsfjällen och Blåhammaren i Jämtlandsfjällen med 0,6 grader. Sett till avvikelse mot normalt hade Skellefteå flygplats störst överskott med 1,4 grader, 9,3 grader mot normala 8,0 grader medan Arlanda flygplats i Uppland och Blåhammaren i Jämtland hade störst underskott med 0,8 grader. Arlanda landade på 10,0 grader mot normala 10,8 grader med Blåhammaren hade 0,6 grader mot normala 1,4 grader.

Övervägande torrt trots ostadig avslutning

Vädersystem på nordlig bana i början av månaden la grunden till mer nederbörd än brukligt i de västra fjällen. I övrigt en till stora delar torr eller mycket torr inledning av maj, men till slut en välbehövlig omläggning till mer ostadigt väder. Sammantaget relativt normalt i stora delar av landet, främst delar av Norrbotten och delar av Östgöta- och Smålandskusten undantaget för där var maj tydligt torrare än normalt, liksom lokalt på andra håll i östra Sverige.

Till vänster månadens nederbördsmängder i procent jämfört med referensperioden 1991–2020. Till höger månadens högsta och lägsta nederbördsmängd, både i procent och millimeter räknat. Källor: SMHI och StormGeo. Foto: SVT

Majnederbörden har på senare år varierat mycket, alltifrån övervägande torra majmånader som 2020 och 2018 till övervägande blött 2019 och 2015. Eller som i fjol, 2021 alltså, såväl torrt som rejält blött. Därmed behöver man heller inte backa bandet speciellt många år tillbaka i tiden för att i olika delar av landet hitta såväl torrare som blötare majmånader än vad vi bjöds på i år. Med som så ofta finns enstaka undantag förstås, för i exempelvis Ritsem i nordligaste Lapplandsfjällen (startår 1981) föll 58 mm, vilket är deras näst blötaste maj efter rekordet 64 mm 2007

Mest nederbörd i millimeter räknat föll i Markaryd i sydligaste Småland med 97 mm, vilket är 152 % av deras normala majnederbörd på 64 mm. Redan nämnda Ritsem fick mest i procent av normalt räknat, för deras 58 mm mot normala 27 mm innebär 213 %, och därmed den enda officiella platsen i landet i maj som fick dubbelt mot normalt. Minst i millimeter och procent räknat fick Horn i södra Östergötland med 11,6 mm, vilket ger 28 % av normala 41,8 mm. I millimeter räknat föll lika lite i Överkalix-Svartbyn i Norrbotten, 11,6 mm av normala 38,0 mm innebär dock 38 % för deras del. I procent av normalt hade även Kypäsjärvi sydost om Överkalix i Norrbotten 28 % med 12,0 mm mot normala 43,2 mm.

Tidvis blåsigt

Svalt och varmt har turats om, liksom stabilt och ostadigt, så därmed har även vinden varierat under månaden. Tidvis blåsigt, främst i norr under inledningen av månaden. Sammantaget ungefär så mycket som förväntat i söder, medan Norrland haft något blåsigare än brukligt.

Till vänster månadens byvindsmedelvärde i procent av det normala under perioden 1996–2015. Till höger månadens högsta medelvind för fjällstationer, högsta medelvind för kuststationer samt högsta byvind för inlandsstationer. Källor: SMHI och StormGeo. Foto: SVT

I början av månaden noterades stormstyrka (minst 25 m/s) i fjällen vid några tillfällen. Först på förmiddagen den 2 med 26 m/s i Stekenjokk, sedan på tidiga natten den 7 med 29 m/s i Stekenjokk och följt senare vid lunchtid den 7 av 26 m/s i Blåhammaren. Det blev ett stormtillfälle även i slutet av månaden med 25 m/s i Blåhammaren vid midnatt den 24–25.

Inga stormtillfällen registrerades för svenska kuststationer. Högst medelvind i maj blev istället 21 m/s i Bjuröklubb vid Västerbottenskusten på eftermiddagen den 2. Vid samma tillfälle noterades månadens högsta byvind för en kuststation i just Bjuröklubb med 26 m/s. Det byvindsvärdet tangerades sedan i Hanö utanför Blekinges kust på eftermiddagen den 26.

Delvis skralt med soltimmar

Maj blev en relativt normalsolig månad, om än med en viss dragning åt mindre än normalt. Det gäller främst i västra Lappland där Tarfala noterade ett nytt anti-solskensrekord för maj med 133 timmar mot tidigare 137 timmar 2011. Solskensmätningar i Tarfala finns sedan 2007 och normalt skiner solen 176 timmar där i maj.

Bland de fåtalet solskensmätare som finns i landet noterades minst sol i just Tarfala, som även i procent av normalt har minst, för 133 timmar mot normala 176 timmar innebär 75 %. Flest soltimmar noterades i Hoburg på sydligaste Gotland med 322 timmar, vilket är 106 % av deras normala 305 majtimmar, medan Borlänge i Dalarna hade mest jämfört normalt, för 273 timmar mot normala 245 timmar innebär 111 %.

Kylig inledning med nysnö och kalla nätter

Maj inleddes kyligt och till stor del soligt, och det trots att vädersystemen drog in på nordlig bana. Men de berörde därmed främst Lapplandsfjällen, dock utan några större nederbördsmängder. Störst dygnsnederbördsmängd under månadens första 9 dygn föll i Katterjåkk i nordligaste Lapplandsfjällen med 10 mm den 1.

Det ledde till 14 cm djupare snö där än dagen innan, vilket med råge blev månadens största snödjupsökning på ett dygn. Man gick då från 157 cm på morgonen den 1 till 171 cm morgonen därpå. I övrigt ökade snödjup i delar av Lappland och lokalt även Norrbotten och Jämtland med en eller några centimeter här och var i början av månaden. Från den 19 har ingen plats i landet under något dygn noterat snödjupsökning, så sist ut att få en påspädning av vinterns sista vita guld var Katterjåkk den 18 med en ökning på 3 cm från morgonen innan, från 143 cm till 146 cm.

Månadens största officiella snödjup i de fyra delarna av landet blev:

I norra Norrland 173 cm i Katterjåkk den 3,

i södra Norrland 100 cm i Storlien-Storvallen i Jämtlandsfjällen den 1–5

medan såväl Svealand som Götaland officiellt haft barmark hela månaden.

Dagtid stannade maximitemperaturen under 20-gradersstrecket och nätterna var kalla. Allra kallast var det i Naimakka vid den finska gränsen i nordligaste Lappland. Månadens lägsta temperatur i landets olika delar inträffade alla ett par dagar in i månaden:

I norra Norrland 18,4 minusgrader i Naimakka den 5,

i södra Norrland 10,5 minusgrader i Korsvattnet i norra Jämtlandsfjällen och i Blåhammaren den 4,

i Svealand 8,4 minusgrader i Särna i norra Dalarna den 4

och i Götaland 6,0 minusgrader i köldhålet Horn den 4.

Pendlande mellan svalt och varmt

Tidvis blåsigt också under inledningen av maj. Den 2 rådde lokalt mycket hårda vindbyar i västra Norrland med 22 m/s som mest i Hunge väster om Bräcke i östra Jämtland på sena förmiddagen. Det blev månadens högsta byvindsnotering för inlandsstationer.

Den 5–6 tog varmare luft över västerifrån. Den 6 noterades ett nytt årshögsta i landet med 21,2 grader i småländska Oskarshamn. Varmluften var bara på kort visit, för redan den 7 svepte svalare luft ner åt sydost igen.

Den 9–10 kom nästa portion med mildluft västerifrån, och denna gång blev det en såväl varmare som längre visit. Nytt årshögsta igen den 10 med 22,0 grader i Norrköping i Östergötland.

Åsksäsongsstart

Efter en till stora delar torr inledning på månaden blev det lite ostadigare, och det med start den 10. Då noterades månaden första dygnsnederbördsmängd på 20 mm eller mer med 21 mm i västgötska Mollsjönäs nordost om Göteborg.

Inledningen av maj var helt åskfri, vilket föga förvånar med tanke på övervägande kyligt väder då. Så med start den 11 tog åsksäsongen 2022 fart med årets dittills mest åskfrekventa dygn med 56 registrerade blixtar i landet. Sammantaget registrerades dryga 1 400 blixtar i maj, där det mest åskfrekventa dygnet inträffade den 31 med 320 blixtar.

Den 13–17 var det åter torrt och svalt väder som dominerade. I samband med ett mindre vädersystem som passerade på nordlig bana noterades orkanbyar på 37 m/s i Tarfala den 17. Det blev månadens högsta byvindsnotering i landet. Vinden var extremt byig den kvällen, för medelvinden kulminerade på ”bara” 18 m/s.

Hej då vintern

Efter den kyliga inledningen på maj väntade fortsatt delar av fjällkedjan på vårens ankomst, alltså en dygnsmedeltemperatur över 0 grader sju dygn på raken. Den 9 togs det nästa sista klivet, och det sista togs den 17–20 där Tarfala blev officiellt sist ut att få vår den 20.

För sörlänningar känns 20 maj sent för vårens ankomst, men för Tarfalas del är det faktiskt några dagar före deras normala datum den 24 maj. För de platser som fick vår den 18 maj var det däremot något senare än normalt för alla tre: Stekenjokk får normalt vår den 14 maj, Blåhammaren den 7 maj och Sylarna i Jämtlandsfjällen den 4 maj.

Välkommen sommaren, men inte till hela Götaland än

Den meteorologiska sommaren, alltså dygnsmedeltemperatur över 10 grader fem dygn på raken, har sakta men säkert arbetat sig upp över landet under månaden efter att ha gjort entré i landet redan den 17 april. Men bilden är väldigt splittrad, för det kanske fortsatt finns lokala områden i inre Götaland som ännu har vår, samtidigt som sommaren exempelvis anlänt till delar i relativt stora delar norra Lappland.

Efter små kliv i sydväst den 2–6 tog sommaren den 9–11 ett stort kliv upp över stora delar av Götaland, östra Svealand och sydöstra Norrland. Nästa stora avancemang kom den 18–22 med sommar allt längre norrut, så att stora delar av östra och södra Sverige nu har sommar. Men inte allmänt, för det är som sagt lokala variationer med luckor lite här och var. Exakt läge nu vid månadsskiftet är ännu oklart, eftersom det först när de fem dygnen som krävs är passerade som det går att fastslå exakt startdatum för sommaren. Fortsatt väntar givetvis även fjällkedjan och fjällnära områden på att sommaren ska nå även dit.

Första högsommardagen

Den 18 tog värmen delvis över i söder, och det blev ett nytt årshögsta med 23,9 grader i såväl Hudiksvall i Hälsingland som i Torpshammar i inre Medelpad.

Än varmare luft tog över i söder dagen efter. Officiellt fick sex platser årets första 25-gradersdag dag den 19. I topp bland de som nådde högsommarvärme den dagen återfinns i värmepålitliga Oskarshamn i med 27,1 grader. Sett till de senaste åren är det ungefär normalt eller kanske aningens sent att första 25-gradersdagen i landet kommer den 19 maj. På senare år har första högsommarvärmen i landet inträffat ovanligt tidigt den 20 april 2018 och ovanligt sent den 6 juni 2015.

Välbehövligt regn

Högsommarvärmen blev tillfällig och den 19 blev månadens enda 25-gradersdag, för redan dagen efter hade värmen tryckts vidare österut. Välbehövligt regn följde och den 19 föll lokalt 20 mm eller mer i främst Svealand. Mest fick Lesjöfors i östra Värmland öster om Hagfors med 34 mm, månadens största dygnsnederbördsmängd i landet. Bara en tiondels millimeter mindre fick Dala-Järna strax nordost om Vansbro i södra Dalarna med 34 mm. Även den 20 föll lokalt över 20 mm välbehövligt regn på sina håll i Götaland.

Dock såg det länge ut som om det skulle kunna bli rejäla och smått skyfallsliknande regn när värmen förpassades österut under natten till den 20, men åskcellerna vandrade då österut en bit söder om Sverige.

Värme i norr

Med start den 19–20 tog varmare luft över i norr. Den stod sig i stort sett månade ut också, främst 27–28 undantaget med tillfälligt kallare. Försommarvärmen var säkerligen efterlängtad, för det dröjde faktiskt till den 22 innan årets första 20-gradersdag noterades i norra Norrland, med Piteå i Norrbotten i topp med 21,3 grader den dagen.

Värmen tärde på snötillgången i norr, och omkring den 26 var det i stort sett bara delar av fjällvärlden som fortsatt hade snötäcke kvar. Om än mycket på sina håll, för ännu den 27 låg snön meterdjup i Katterjåkk. Men å andra sidan var och är det landets enda officiella kvarvarande plats med snödjup nu när maj blivit juni.

För norra Norrlands del noterades månadens högsta temperatur den 29–31 när varm luft smet in österifrån över Norrbotten, medan övriga landsdelars högsta temperatur inträffade i samband med den kortvariga värmen den 18–19:

I Götaland redan nämnda 27,1 grader i Oskarshamn den 19,

i Svealand 23,9 grader i Stockholm den 19,

i södra Norrland 23,9 grader i redan nämnda Hudiksvall och Torpshammar den 18

och i norra Norrland 23,9 grader i Haparanda vid den finska gränsen vid Norrbottenskusten såväl den 31.

Haparanda hade varmast i landet tre dagar på raken den 29–31. Lite udda dock att toppnoteringen för norra Norrlands del i maj hamnade på exakt samma värde som för Svealand och södra Norrland.

Sen och tam vårflod

Snösmältningen i norr blev startskottet för en sen och relativt beskedlig vårflod i norra Norrland. Innan dess hade vårflöden av varningsnivå helt lyst men sin frånvaro. Det efter en solig och torr mars efter en snöfattig vinter i söder. Sedan i april en långsam avsmältning av snötäcket vidare norrut över Norrland. Bara i fjällkedjan samt i norra Lappland och nordligaste Norrbotten låg mer snö än normalt under säsongen, så en tveksam vårvärme och därmed en långsam snösmältningstakt gjorde att vårfloden inte hade tagit fart tidigare.

I mitten av maj var det så dags, först för delar av Lillpiteälven i södra Norrbotten där höga flöden noterades den 14–18. Sedan mer omfattande från den 25 med höga flöden i fjällnära områden i norra och mellersta Lappland den 25–29, i delar av Vittangiälven från den 25, i delar av Lainioälven den 27–29, i delar av Munioälven från den 29 och i delar av Torneälven från den 29. Tre älvar har alltså gällande flödesvarning nu vid månadsskiftet maj–juni.

Havsisen i Bottenviken minskade stadigt i omfattning under månadens halva, och sedan den 17 finns ingen havsis kvar vid den svenska kusten.

Ostadigt, först i söder men efterhand även i norr

Samtidigt som värmen tärde på det kvarvarande snötäcket i norr och satte fart på lövsprickningen långt norrut var det svalt och ostadigt i söder. Flera mindre regn- och skurområden passerade i söder från den 19 och månaden ut. Närapå dagligen också, även om det fanns vissa dagar med uppehåll däremellan, såsom främst den 23 och den 29. Lokalt föll 30 mm eller mer på två platser: Först 31 mm i Letafors i norra Värmland den 26, följt av 31 mm i Sandviken i Gästrikland den 27.

Lokalt den 22–23, men än mer allmänt från den 25, var det även slutaktivitet som gällde i norr. Störst mängd i norr noterades den 23 med 30 mm i Paharova i inre norra Norrbotten.

Lokalt förekom kraftigare vindbyar också, som mest mycket hårda vindbyar på 21 m/s i Ronneby-Bredåkra i Blekinge på eftermiddagen den 27.

Såväl frostiga som frostfria nätter

Den 22 var det lite upp-och-nervända-landet, för det dygnet var det som varmast i Piteå med tidigare nämnda 21,3 grader samtidigt som Horn hade kallast i landet med 1,4 minusgrader. Dygnet därpå var det snarlikt med Torpshammars 21,7 grader i topp och som lägst 3,4 minusgrader i Svanberga norr om Norrtälje i östra Uppland.

Lokalt var nätterna kalla med frost i söder, exempelvis just 3,4 minusgrader i Svanberga den 23. Det är faktiskt näst kallast där så sent på säsongen efter rekordet 3,6 minusgrader den 23 maj 1996. Mätningar i Svanberga finns sedan augusti 1995. Dessutom är 3,4 minusgrader lägst i hela landet för avslutningen av maj, den 21–31 för att vara exakt. Det hänger ju ihop med värmen som varit i norr under månadens avslutning, samtidigt som det varit svalare i söder, vilket då borgar för lokala frostnätter och kallast-i-landet-noteringar vissa nätter.

Natten därpå, den 24 alltså, bjöd (kanske) på sista frostnatten får säsongen i Götaland, för järnnätterna kan ju slå till när man helst inte vill en bit in i juni också. Årets första helt frostfria natt sett till landets samtliga temperaturmätningar inträffade den 26, och årets andra helt frostfria natt den 31.

Trevande sommarstart

Även om den meteorologiska sommaren anlänt till en relativt stor del av landet och därmed delvis ligger före sin normala tidtabell är det ändå med rejält ostadigt väder och trevande sommarvärme som sköna maj lämnar över till skolavslutningsmånaden juni.

Den 31 bredde ett omfattande regn från sydost ut sig över främst Svealand och södra Norrland. Regnet var splittrat men hade även inslag av delvis kraftiga regn- och åskskurar, vilket gjorde att månadens sista dygn även blev det blötaste sett till området som fick 15 mm eller mer. Två platser noterade 30 mm eller mer, och det var Fågelsjö i Orsa finnmark i nordöstra Dalarna med 33 mm och skapligt närliggande Lillhamra i nordvästligaste Hälsingland fick 31 mm. Månadens sista dygn blev också, som redan nämnts, det mest åskfrekventa med drygt 300 blixtar.

Sammanlagt under månaden blev det, efter en övervägande torr månad, ”bara” dryga 30 observationer med dygnsnederbörd på 20 mm eller mer, där de flesta inträffade den 19, 20, 27 och 31.

Externa källor: StormGeo, SMHI samt sociala och andra medier

Så arbetar vi

SVT:s nyheter ska stå för saklighet och opartiskhet. Det vi publicerar ska vara sant och relevant. Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta bekräftade, då ska vi berätta vad vi vet – och inte vet. Läs mer om hur vi arbetar.

Tema månadskrönikor

Mer i ämnet