Grafiskt element till liten men spännande lokal satsning.Grafiskt element till liten men spännande lokal satsning.

Hur gick det med vallöftena?

Vi har kommit halvvägs till nästa val. I serien #Halvtid följer SVT Nyheter Örebro upp länets vallöften och tar tempen på det politiska klimatet två år in i mandatperioden.